Se záměrem umístit zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) v areálu přerovské teplárny Dalkia přišel kraj, a to na základě zpracované studie proveditelnosti. Obyvatelé města ale proti stavbě, která by zhoršila kvalitu ovzduší ve městě a zatížila Přerov nárůstem dopravy, protestovali. Zastupitelé proto slíbili, že se budou moci k otázce vyjádřit v referendu.

Vedení přerovské radnice mezitím společně s technickými službami představilo novou vizi – takzvané Hanácké ZEVO, jehož zbudování by si vyžádalo náklady dvě miliardy korun. Jednolinkové zařízení má mít kapacitu 100 tun a dovážel by se do něj odpad z celé Hané – tedy z Přerovska, Prostějovska a Olomoucka. O spuštění spalovny se uvažuje až kolem roku 2018.

SOUVISEJÍCÍ: "Malá" spalovna za 2 miliardy Přerovany nenadchla. Potřebujeme ji?

Střet názorů

Zastupitelé se na jednání nemohli shodnout na tom, kdy by se mělo referendum o spalovně uskutečnit. Zatímco primátor Jiří Lajtoch (ČSSD) navrhoval, aby bylo 14. června, koalice Společně pro Přerov ho chtěla uspořádat v den konání komunálních voleb – tedy na podzim. Komunisté dokonce požadovali, ať se nekoná vůbec. Žádný z těchto návrhů ale neprošel.

„Chceme vyhlásit něco, k čemu nemáme dostatek informací. Vždyť ani není schválený projekt a nevíme, jestli to bude stát dvě nebo tři miliardy. Navrhuji nejprve zpracovat projekt, mít podklady, a pak věc nechat posoudit skupině odborníků," řekl zastupitel Břetislav Passinger (KSČM).

Lídr koalice Společně pro Přerov Vladimír Puchalský chtěl, aby se lidé k otázce výstavby spalovny vyjádřili v den konání podzimních komunálních voleb. Podle něj existují v Přerově snahy, aby spalovna byla. Ať už velká, nebo menší – Hanácké ZEVO.

„Referendum je politický nástroj, je to systém demokracie a nemá s odbornými stanovisky nic společného. Občané mají právo rozhodovat o zásadních otázkách rozvoje města v referendu," zmínil.

Zastupitel Přemysl Dvorský (ČSSD) upozornil, že uspořádat referendum v den komunálních voleb by bylo technicky i ekonomicky náročné.

„Musely by být dvě na sobě nezávislé komise, dvě volební místnosti i zástěny a vše by se velmi prodražilo," řekl. Také on nesouhlasil s tím, že by se měli občané rozhodovat na základě odborných informací.

„Když jdou lidé ke komunálním volbám, taky nemají vyčerpávající informace ke každé politické straně. Myslím, že lidé mají dostatek informací a mohou se rozhodnout, jestli ZEVO chtějí, nebo ne," soudí. Zastupitelé nakonec schválili pouze kosmetickou změnu svého původního usnesení, ve kterém ukládají primátorovi města, aby v případě, že studie proveditelnosti doporučí vybudovat ZEVO v Přerově, předložil zastupitelstvu návrh na vyhlášení místního referenda.

Nove Přerovsko - videoobrázek