„Celé vystoupení vnímám jako velmi zdařilou, pečlivě zrežírovanou inscenaci,“ hodnotí ředitelka Jana Žouželková vyhrocený průběh minulého jednání zastupitelstva.

Na jednání zastupitelstva zazněla z úst bývalých zaměstnanců vážná obvinění ze šikany. Někteří mluvili i o tom, že museli po odchodu ze zaměstnání vyhledat pomoc psychiatra. Jak vnímáte tato nařčení?Kdyby se mě to netýkalo osobně, tak vnímám celé vystoupení na tomto jednání jako velmi zdařilou, pečlivě zrežírovanou inscenaci. Od pozvolného úvodu spravedlivého opozičního zastupitele, přes emočně gradující mozaiku autentických svědectví, až po zpochybnění objektivity primátora. Jestli se mě ale ptáte, co říkám nařčení tří bývalých zaměstnanců, kteří konkrétně na jednání zastupitelstva vystoupili, pak si stojím za tím, že lhali.

Na únorovém jednání zastupitelstva v Přerově vystoupili bývalí zaměstnanci Domova pro seniory, kteří viní ředitelku tohoto zařízení ze šikany.
Kvůli obvinění ředitelky Domova pro seniory ze šikany se hlásí další poškození

V jednom případě mám k dispozici pravomocné rozhodnutí soudu, že zaměstnavatel postupoval správně. Druhá osoba byla opakovaně kázeňsky řešena svou přímou nadřízenou za nevhodné chování vůči klientům. Výpověď nakonec podala sama, ale i přes šikanu, kterou u nás měla údajně snášet, se znovu nedávno ucházela o zaměstnání v naší organizaci. Vystoupení pana Macháně nerozumím vůbec. Devět měsíců pracoval na vedoucí pozici, bylo mu podřízeno dvacet sedm zaměstnanců, on devět měsíců pozoruje, jak jsou mnou šikanováni, nic neřekne - mně, zřizovateli, inspektorátu práce, policii…komukoliv. Dá výpověď a čeká, až bude moci veřejně vystoupit na zastupitelstvu.

Opoziční SPD začala shromažďovat příběhy dalších poškozených zaměstnanců. Na Facebooku se objevila také výzva, aby se tito lidé přihlásili sami. V současné době už jsou podle opozičních politiků takových svědectví desítky. Co na to říkáte?

Ten, kdo zinscenoval ono vystoupení na zasedání zastupitelstva, z toho chce vytěžit politické body. Mně, bohužel, ve své hře napsal roli padoucha.

Zaznamenala jste do této doby oficiální stížnosti na vaši práci, zabývaly se jimi někdy v minulosti kompetentní orgány?

Ano, pokud si vzpomínám, tak jednou. Stížnost se ale netýkala šikany a ukázala se jako neoprávněná.

Na pondělním jednání zastupitelstva v Přerově vystoupili bývalí zaměstnanci Domova pro seniory, kteří viní ředitelku tohoto zařízení ze šikany.
Bývalí zaměstnanci obvinili ředitelku Domova pro seniory v Přerově ze šikany

Jak hodnotíte spor s bývalou zaměstnankyní Danou Ondruškovou, která podle svých slov dostala výpověď proto, že se během pandemie odmítla nechat testovat na covid výtěrem z nosu, ale požadovala vyšetření ze slin? Dovolání nyní řeší Nejvyšší soud.

Pravomocný rozsudek odvolacího soudu konstatoval, že sporné okamžité zrušení pracovního poměru je platné.

Provádíte v rámci Sociálních služeb města šetření spokojenosti zaměstnanců? S jakým výsledkem?

Koncem roku 2023 proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Zaměstnanci odpovídali anonymně na desítky otázek, které byly zaměřeny na spokojenost s pracovními vztahy a pracovním prostředím. V drtivé většině odpovědí jsme zaznamenali úroveň spokojenosti nad celorepublikovým průměrem.

Archivní snímky zpěváka Pavla Nováka a jeho rodiny, které poskytl před lety Deníku jeho syn, Pavel Novák ml.
Přerov si připomene nedožité osmdesátiny Pavla Nováka výstavou

Kromě toho, i na doporučení auditu provedeného na přelomu let 2021 a 2022, se u nás provádí pravidelná supervize nezávislou osobou, během níž mohou zaměstnanci uplatnit jakékoliv připomínky k práci a pracovním vztahům, aniž bych u toho byla přítomna. Poslední taková supervize proběhla 28. února, což je před týdnem. Připomínky, které zaměstnanci vznesli, se týkaly konkrétních pracovních procesů a ani v náznaku se netýkaly šikany. Naopak supervizor uvádí, že zaměstnanci mají v ředitelku důvěru.

Měla tato kauza negativní dopad na klienty? Ptají se jejich rodinní příslušníci, co se v Domově pro seniory děje?

Naštěstí se objevilo jen pár zvědavých dotazů. Nic, co by ohrozilo důvěru klientů a jejich rodinných příslušníků v kvalitu našich služeb.

Vedení města avizovalo, že chce nechat provést v Domově pro seniory hloubkovou kontrolu. Už dříve jste uvedla, že se jí nebráníte, protože nemáte co skrývat.

To platí pořád.

Zvažovala jste v této souvislosti odstoupení z funkce? Nebo se hodláte bránit, třeba i soudní cestou?

V první řadě se musí pečlivě vyšetřit všechny stížnosti, které se bývalým zaměstnancům podařilo shromáždit.