Vláda se v lednu zabývala novelou zákona o pedagogických pracovnících, která zahrnovala požadavky na kvalifikaci učitelů.

Norma podle bývalého ministra školství Ondřeje Lišky (SZ) zmírňovala požadavky na vzdělávání učitelů. O pět let posunovala termín, dokdy musejí nekvalifikovaní učitelé nastoupit vysokoškolské studium.

V souvislosti se zákonem o pedagogických pracovnících se dokonce objevil i údaj o tom, že se propouštění dotkne celkem 22 procent kantorů.

V Přerově je ale situace odlišná. „Máme plně kvalifikovaný pedagogický sbor, zákon se nás tedy bezprostředně nedotýká,“ uvedla ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově Romana Studýnková.

K nejvíce ohroženým patřily v souvislosti s diskutovaným zákonem jazykové školy. „Všichni naši učitelé do jednoho splňují v tuto chvíli zákonné požadavky na vzdělání,“ řekla ředitelka Obchodní akademie a Jazykové školy v Přerově Hana Štepanovská.

Zákon umožňuje uplatnit výjimku, a to u učitele s věkem nad padesát let a desetiletou praxí ve stejném typu školského zařízení. „Budu muset udělat organizační změny a dodržet přesně zařazení kantorů podle aprobací. Jeden můj zaměstnanec si bude muset doplnit potřebné vzdělání a u jednoho uplatním výjimku, kterou zákon umožňuje,“ komentoval situaci třeba ředitel Základní školy v ulici Želatovská František Žůrek.

Ani vedení Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka nemá ze zmiňovaného zákona vrásky na čele. Podle statutárního zástupce ředitele Bohumila Kratochvíla mají i pedagogové uměleckých oborů v tuto chvíli odpovídající vzdělání, anebo už studují dálkově a doplňují si potřebné vzdělání.