Zatímco v bratrské škole v Přerově Komenského profesní dráha začínala, v Naardenu, kde je pochován, skončila.

Přerovské muzeum získalo před dvěma lety do svého majetku první vydání Komenského díla Schola ludus.

Pokud jde o takzvaná komeniana, která se zabývají nejrůznějšími souvislostmi života J. A. Komenského, těch jsou zde asi tři tisíce. Starých tisků do roku 1800 zhruba stovka.

Prohlédnout si vzácnou sbírku přijel do Přerova Han van der Linde, ředitel Komenského muzea a mauzolea v Naardenu.

Spolu s ním dorazila i Maud Arkesteijn-van Willigen, předsedkyně dozorčí rady a bývalá radní Naardenu.

„Na své cestě po České republice se zúčastnili 24. komeniolo­gického kolokvia v Uherském Brodě, jehož letošním tématem je Hus, Komenský a česká reformace," informovala historička Helena Kovářová z Muzea Komenského v Přerově.

Vyrůstal v prostředí moravských bratří

Oba historici si prohlédli expozici a část sbírek, uložených v depozitářích muzea. Spolu s ředitelem Radimem Himmlerem pak jednali o spolupráci na připravovaných výstavních projektech.

„Paní Maud Arkesteijn je první překladatelkou Komenského díla Informatorium školy mateřské do holandštiny. Proto ji zajímala různá vydání Komenského didaktických děl. Obě muzea by chtěla navázat na úspěšnou spolupráci z minulosti," řekla historička.

Hans van der Linde vyrůstal v rodině teologa Jana Marina van der Linde v holandském městečku Zeist, v prostředí moravských bratří.

Jeho otec se Komenským zabýval a napsal o něm knihu Svět má naději – Komenský o reformě církve, státu a škol.

„Hans van der Linde navštívil Přerov se svými rodiči a bratrem před více než čtyřiceti lety. Tehdy ještě netušil, že se i pro něj stanou Komenského myšlenky životním tématem a posláním," uzavřela.