„Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, proto ta trička," vysvětlil zastupitel Richard Šlechta (SpP).

Opozice je prý přesvědčena, že bez zásadních změn volebního systému není možné podnítit veřejnost k angažovanosti pro správu věcí veřejných. Proto chce prosazovat například přímou volbu starosty a chce i to, aby zastupitelé museli skládat účty ze své práce, aby bylo zřejmé, že pro své město něco učinili. Jednání zastupitelstva provázely již tradičně slovní přestřelky.

Letecká či Tunelářská?

Například při schvalování názvu nové ulice v Henčlově, kdy se vybíralo z návrhů jako Letištní nebo Letecká, navrhl zastupitel Vladimír Puchalský (SpP) název K tunelu a nebo Tunelářská. Opozice to vysvětlovala tak, že se jedná o reakci na projekt civilního letiště, který polyká čím dál více peněz.

A jak se na aktivity svých kolegů dívají ostatní zastupitelé?

„Nápisy na tričku komentovat nebudu, ale v takovém oblečení přijít na zastupitelstvo mi přijde společensky neslušné," reagovala na to například Elena Grambličková (ODS).

„Za sebe si myslím, že by se tato trička měla spíše nosit v Praze. Zřejmě si ho odsud dovezli," soudí zase zastupitel Michal Chromec (Masarykova demokratická strana).

„Je to jejich vyjádření. Jako občané si to samozřejmě můžou dovolit, ale jako zastupitelé by měli přijít na jednání v oblečení, které odpovídá vážnosti tohoto orgánu. A pokud ne, tak to vypovídá o tom, že si zastupitelstva, které zastupují, asi moc neváží," míní zastupitel a poslanec Josef Nekl (KSČM). Svůj názor může podle něj každý z přítomných vyjádřit v diskusi na jednání.