Ve středu 6. 2. 2008 vyšel v Deníku na straně 4 článek „Firma dostala peníze za cestu, která není“, informující o trestním oznámení některých zastupitelů Obce Horní Moštěnice ve věci nezákonného nakládání s veřejnými finančními prostředky obce a státu.

Trestní oznámení k investiční akci „Protierozní ochrana obce Horní Moštěnice v lokalitě Čupy a Šafránice“ se týkalo proplacení faktur za neprovedené práce, které vystavil zhotovitel na základě fiktivních „zjišťovacích protokolů“ provedených prací.

Finanční objem těchto nezákonně proplacených částek převýšil jeden milion korun. Po přečtení tohoto článku jsme nevěřili vlastním očím, protože tvrzení tiskové mluvčí přerovské policie, uvedené v tomto článku, a to „podnět se týkal proplacení faktur za neodborně provedené meliorační práce“ je nepravdivé.

 

Chtěli bychom touto cestou ubezpečit laickou i odbornou veřejnost, že je nám známo, že námitky proti neodborně provedeným pracím spadají do režimu „reklamací“ a že reklamace se uplatňují u zhotovitele díla a ne u policie.

Trestní oznámení se mimo jiné týkalo i skutečnosti, že byly fiktivními zjišťovacími protokoly převzaty, následně vyfakturovány a plně uhrazeny i práce, které neměly být podle projektu vůbec realizovány, které byly na žádost investora (Obce Horní Moštěnice) z původního rozsahu díla vyňaty, tedy nebyly předmětem díla, nebyly provedeny a nebyly ani předmětem kolaudačního řízení.

Zmíněné fiktivní zjišťovací protokoly jsou podepsány zodpovědným zástupcem Obce Horní Moštěnice, panem starostou, který dal nejenom zaplatit neprovedené práce z veřejných prostředků, ale také tyto neprovedené práce vykázal jako provedené ve výkazech, zaslaných Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP) za účelem čerpání státní dotace ve výši 3,8 milionu korun.

Když byl SFŽP na toto nezákonné jednání upozorněn a zahájil v této věci šetření, zaslalo vedení obce tomuto fondu tzv. „Dokumentaci skutečného stavu“, kterou si nechalo zhotovit na objednávku jistou přerovskou firmou.

Podle této „Dokumentace“ jsou provedena některá díla, která se ve skutečnosti v terénu vůbec nenacházejí. Podkladem pro zhotovení této „Dokumentace skutečného stavu“ nebyl výsledek prohlídky skutečného stavu díla v terénu, ale pouze podklady dodané vedením obce, obsahující nepravdivé údaje, a ústní informace podané starostou.

Za této situace je zarážející jednání přerovské policie, která nejdříve celou věc odložila, a nyní dezinformovala veřejnost v tisku nepravdivými údaji ústy své tiskové mluvčí. Tyto zavádějící informace navozují dojem, že podané trestní oznámení bylo jen jakousi „reklamací neodborně provedené meliorační práce“, a proto policii nezbylo, než tuto věc odložit.

Za těchto okolností zvažujeme nechat způsob vyřízení tohoto oznámení prošetřit inspekcí ministra vnitra. Není přece správné, aby policie legalizovala svým laxním přístupem rozdávání veřejného majetku hrstce vyvolených.

Zastupitelé obce Ing. Roman Kundera, Vít Hanák,

Karel Dohnal a Ing. Vladimír Martínek.

Občané obce Jiří Šafránek a Josef Vařák

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z PŘEROVSKA

Moje PřerovskoSportKulturaPodnikáníČerná kronika

Článek, který vyvolala reakci zastupitelů a občanů Horní Moštěnice, najdete zde: Firma dostala peníze za cestu, která není