Z Přerova vyjíždí autobus v 6.45 hodin, děti ze Žeravic nabere v 7.05 a na točně v Kokorách je v 7.10 hodin. Nalézt řešení se podařilo až poté, co se na kraj sesypaly stížnosti.

„Ranní školní spoj, kterým doteď děti jezdily, není zapracovaný do nového jízdního řádu, jehož zřizovatelem je kraj. O tom, že z něj vypadl, jsme se dozvěděli jen náhodou, protože nás na to upozornili řidiči autobusu. Kontaktovala jsem ředitelku Základní školy v Kokorách, podle níž se problém s dojížděním dotkne osmnácti žáků ze Žeravic - a to od první až po devátou třídu,“ nastínila předsedkyně výboru této místní části Ludmila Landsmannová.

Problém i pro děti z Kokor

Potíže s dojížděním by ale od nového roku hrozily i dětem z Kokor, které se potřebují ráno dostat do Základní školy J. A. Komenského v Předmostí.

„Podle ředitelky školy k nim z Kokor dojíždí asi patnáct dětí, pro které je zase cesta zbytečně zdlouhavá,“ řekla.

Řešením situace by podle Ludmily Ladsmannové bylo, kdyby se prodloužil ranní spoj městské autobusové dopravy až do Kokor.

„Stačilo by, kdyby tento autobus zajel o dva kilometry dále, zavezl naše děti a zároveň nabral školáky z Kokor, které se potřebují dostat do Předmostí. I pro tyto děti je cesta zbytečně zdlouhavá a musely by vystoupit na zastávce na mostě Míru, odkud se pak přepraví do Předmostí,“ navrhla.

Špatná dopravní obslužnost se netýká jen školáků, ale i občanů Žeravic, kteří se ráno potřebují dostat ke svému lékaři. Mnozí obyvatelé této místní části Přerova, která kdysi v minulosti pod Kokory spadala, totiž navštěvují zdravotní středisko v Kokorách a chodí sem ke svému praktickému lékaři i zubaři.

Hledání řešení

Přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP) slíbil, že město nenechá školáky ze Žeravic na holičkách.

„Několikrát jsme upozorňovali na to, že vypadne doprava přes Žeravice. Kraj na to ale reagoval tak, že tento ranní spoj nebyl zařazen do harmonogramu jízdního řádu, přestože předtím autobusy jezdily standardně,“ řekl.

Primátor se proto rozhodl vyvolat jednání s krajem a otázku otevřel na jednání krajského zastupitelstva i radní Petr Vrána (ANO).

„Do 3. ledna to musíme vyřešit, a pokud by se to nepodařilo, budeme mít v ruce i krizový scénář. Nenecháme dopustit, aby děti neměly spojení do školy,“ řekl primátor.

Kraj se nakonec rozhodl vyjít obyvatelům Žeravic vstříc a už krátce poté, co se debata o zrušeném školním spoji rozvířila, našel řešení. Děti dopraví do školy nový spoj číslo 45 příměstské linky 920513, který odjede v čase 7.29 hodin ze zastávky v Žeravicích, sídl. a v čase 7.31 hodin ze zastávky Žeravice, rest. do Kokor. Na zastávku Kokory, točna dorazí autobus v 7.36 hodin.

„Touto změnou se navíc dostanou děti z Kokor do školy v Předmostí, a to v čase příjezdu na zastávku Předmostí, Dům služeb v 7.47 hodin,“ uzavřela mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.