Radvanice
Rok založení: 1374
Počet obyvatel: 287
Zajímavosti:
Válečná léta 1618 až 1648 nejen znemožnila další rozmach, ale naopak zavinila, že osada zpustla. Lidé houfně umírali na nemoci, které řádily v dobách válečných. Jiní osadníci opouštěli své domovy, když osada byla táhnoucím vojskem zpustošena a vypálena. V tu dobu byly poměry tak zlé, že obci hrozil zánik, bylo zde 60 procent opuštěných gruntů a domů. Po skončení války se ale někteří osadníci pomalu začali vracet do svých domovů. Zdroj: www.obecradvanice.cz

Radvanice. Pamětní deska připomíná mladé oběti tragédie z roku 1962. Do přístřešku, kde se schovávaly před bouřkou, udeřil blesk
Tragédii šesti dětí si Radvanice stále připomínají. Plánují ale i rybník a byty

Významné osobnosti:
Jan Zapletal (?–1884), poslanec Říšského sněmu
Karel Zapletal (1841–1894), statkář, starosta a zemský poslanec

Radvanice
Kulturák v malých Radvanicích praskal ve švech. Věří, že sál zase ožije

Tip na výlet:
Ke kapli svatých apoštolů
asi 8 km severně od města Přerova
Centrem Radvanic je náves, jež si zachovává svůj téměř čtvercový tvar. Zde se nachází kaple postavena v roce 1848 a zasvěcena Rozeslání svatých apoštolů a pomník padlým z první světové války zbudovaný v roce 1926. Další chráněnou památkou je památná lípa malolistá zasazená na počest osvobození v roce 1919

Radvanická knihovna je chloubou obce

První písemná zmínka o obci je z roku 1374
Přesné datum založení obce není známo, ale první písemná zmínka o Radvanicích pochází z roku 1374. Název je odvozen od jména zakladatele Radovana. Koncem 14. století už byly Radvanice známy jako menší venkovská osada. Sousedila s Plačkovem - malou vsí, dnes již zaniklou, dále Bukem, obojími Prosenicemi, Veselíčkem a Lazníkami. Tyto osady většinou vznikly už dříve - asi ve 13. století, dokazují to zde již usedlí půhončí. Radvanice měly dvoje význačnější majitele, a to sedláky a pohončáky (půhončí), kteří byli privilegovanou skupinou venkovského obyvatelstva nešlechtického původu a doručovali soudní žaloby - tzv. půhony. (Archiv obce Radvanice).

Rokytnice u Přerova.
Jak se žije v Rokytnici? Pojďte na návštěvu
Obec Želatovice na Přerovsku.
Jak se žije v Želatovicích? Pojďte na návštěvu
Pavlovice u Přerova.
Jak se žije v Pavlovicích u Přerova? Pojďte na návštěvu
Stará Ves na Přerovsku
Jak se žije ve Staré Vsi? Pojďte na návštěvu
Říkovice
Jak se žije v Říkovicích? Pojďte na návštěvu
Osek nad Bečvou
Jak se žije v Oseku nad Bečvou? Pojďte na návštěvu
Radslavice
Jak se žije v Radslavicích? Pojďte na návštěvu
Prosenice
Jak se žije v Prosenicích? Pojďte na návštěvu
Hradčany
Jak se žije v Hradčanech? Pojďte na návštěvu
Brodek u Přerova.
Jak se žije v Brodku u Přerova? Pojďte na návštěvu
Bochoř
Jak se žije v Bochoři? Pojďte na návštěvu
Beňov
Jak se žije v Beňově? Pojďte na návštěvu
Kokory
Jak se žije v Kokorách? Pojďte na návštěvu
Horní Moštěnice
Jak se žije v Horní Moštěnici? Pojďte na návštěvu
Tučín
Jak se žije v Tučíně? Pojďte na návštěvu
Dřevohostice
Jak se žije v Dřevohosticích? Pojďte na návštěvu
Troubky
Jak se žije v Troubkách? Pojďte na návštěvu

Deník na návštěvěZdroj: Deník