Do největší školy v Přerově nastoupilo asi šedesát procent dětí. Žáci seděli v lavicích po jednom, většina odložila roušky.

„Dnes to bude jen o tom, že jsme se potkali. Děti jsou nadšené z toho, že vidí mě, a že vidí sebe navzájem. Mnozí prozradili, že jim chyběla škola a chybělo jim dokonce učení,“ líčí první dojmy po dvouměsíční pauze učitelka 2. C Simona Válková.

On-line výuku prý žáci s pomocí rodičů a prarodičů zvládli na jedničku.

„Posílala jsem jim úkoly přes webové stránky a nebo přes bakaláře. Občas jsme se spojili také on-line, když jsme potřebovali probrat těžší učivo. V době, kdy se školy uzavřely, jsme zrovna začínali s násobilkou, ale děti učivo zvládly skvěle,“ popisuje.

A jaké bude závěrečné hodnocení? „To, jak se děti snažily, bude zohledněno i v klasifikaci. Známky budou stejné nebo lepší jako v pololetí, ale určitě je nebudeme zhoršovat,“ slibuje.

Zvládnout náročnou logistiku nástupu do školy tak, aby se na chodbách žáci potkávali jen minimálně, a pobyt pro ně byl z hlediska hygieny bezpečný, znamenalo dlouhé hodiny příprav. Některé věci jsou zcela nové - chybí třeba školní zvonek, který oznamuje konec hodiny. Každý z učitelů dělá přestávku tehdy, kdy to uzná za vhodné.

„Na oběd odvádí třídu do jídelny vždy jeden učitel, který ji předá dozoru. Děti sedí u stolu po jednom a pracovníci jídelny jim oběd nachystají na tácek. Dezinfekce je před vstupem, ale i ve společných prostorách a na toaletách, kde jsou umístěny i cedule s pokyny, jak si správně mýt ruce,“ vysvětluje Marcela Mrázková, zástupkyně ředitelky školy a výchovná poradkyně.

Protože do školy nenastoupily všechny děti, přizpůsobili tomu pedagogové i výuku.

„V současné době plní stejné úkoly žáci, kteří školu navštěvují i ti, kteří se vyučují doma on-line. Všichni musejí zvládnout stejné penzum informací,“ doplňuje.

A jak probíhal první den školy? Před vchodem do budovy čekali na děti učitelé, kteří si od rodičů převzali čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Po provedení dezinfekce rukou učitelé žáky zavedli k šatním skříňkám, a pak do třídy.

„Zjišťovali jsme si předem zájem rodičů, zda chtějí, aby jejich dítě nosilo ve třídě roušku. Ve většině případů to funguje tak, že děti ve třídách roušky nemají, ale pokud se pohybují ve společných prostorách jako jsou chodby, tak si je nasadí,“ říká.

Teplotu dětem u vstupu neměří, ale učitelé mají pokyny, jak se zachovat pro případ, že by některé dítě bylo nachlazené nebo nemocné.