Lidé mohou své názory vyjádřit v týdnu od 18. do 22. března, kde se na vybraných místech mohou setkat se sociálními pracovníky, kteří budou „vyzbrojeni“ sérií otázek.

Po vyplnění dotazníku neodejdou oslovení senioři s prázdnou.

„Jedná se o jeden z největších průzkumů na toto téma v Přerově. Vyplnění dotazníku bude trvat zhruba deset minut a odpovědi budou anonymní, za odměnu pak čeká na respondenty menší pozornost,“ uvedl náměstek přerovského primátora pro sociální věci a školství Petr Kouba, který se sám stane rovněž jedním z tazatelů.

Podle něj je důležité, aby sociální pracovníci magistrátu vyšli do ulic a ptali se na názor lidí, neboť písemná anketa bez možnosti vysvětlení jednotlivých pojmů nebo údajů by neměla tak dobrou vypovídající hodnotu.

SOS tlačítka i denní stacionář

„Budeme se třeba ptát i na to, zda by senioři přivítali takzvaná SOS tlačítka, takže bude nutné vysvětlit, o jakou službu jde a kolik bude stát. Nebo další otázka směřuje na denní stacionář – i tady je třeba vymezit, o co přesně jde,“ doplnil náměstek Petr Kouba.
Anketa nastíní potřeby seniorů

„Dotazování by mělo následně posloužit zástupcům města k tomu, aby měli reálnější představu, jak chtějí senioři prožít své stáří, jak chtějí bydlet a co je pro ně důležité, aby svůj podzim života prožili pohodově a důstojně,“ vysvětlila záměr radnice mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Kde se mohou senioři s tazateli potkat a odpovídat na dotazy?

„V pondělí 18. března budeme před budovu magistrátu na adrese Smetanova 7, a to od 9 do 12 hodin, v úterý od 10 do 12 hodin na Masarykově náměstí, ve středu 20. března se budeme ptát seniorů od 15 do 18 hodin v nákupním centru Galerie Přerov, ve čtvrtek od 8 do 11 hodin se budeme pohybovat u Kauflandu v Lipnické ulici a v pátek 22. března dopoledne objedeme všechny místní části – tazatelé budou na návsi,“ prozradila Romana Pospíšilová z přerovského magistrátu.