„Pokud záměr odsouhlasí i zastupitelé, půjde o největší městskou hromadnou nabídku úplatného převodu v novodobé historii města. Ve všech případech jde o objekty, pro něž nemá Přerov coby jejich vlastník využití," sdělil náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO).

Na Masarykově náměstí bude k prodeji hned několik domů

Podklady, které budou v únoru předloženy zastupitelům, počítají mimo jiné s prodejem Blažkova domu, který stojí na Masarykově náměstí. Budova zažila mnoho událostí, které jsou neodmyslitelně spjaty s děním v centru města.

„Dům nechal postavit v roce 1881 perníkář a voskař Josef Blažek. Od roku 1900 zde sídlila prodejna rakví a v prvním patře písárna továrny na hnojiva a lučebniny," řekl Petr Sehnálek z Muzea Komenského. Později zde sídlili také cukráři nebo obchod s módou „U města Paříže", který vlastnila rodina Sobolových.

„Rodina pak tento dům prodala městu, to zde později zřídilo byty pro přerovské posádky. V budově se nacházel i pohřební ústav a po druhé světové válce rohový dům obsadil výbor komunistické strany," vyjmenoval bohatou historii Petr Sehnálek.

Na seznamu budov, nabízených k prodeji, se objeví i další stavby, stojící na hlavním náměstí. Jedná se o objekty s popisným číslem tři, čtyři a pět.

„V budovách označených číslem čtyři a pět je v současné době květinářství a obchod se sportovními potřebami. K prodeji půjde i budova, která sousedí s radnicí," informoval Pavel Košutek.

Na nového majitele čeká i dům číslo osm, který se nachází na území městské památkové zóny a sousedí s Městským domem.

„V roce 1876 zde nabízela medikamenty Lékárna U anděla strážce, jejímž majitelem byl tehdy lékárník František Matouš. Naposledy tam bylo v provozu občerstvení, v loňském roce ale skončilo a od té doby je objekt nevyužitý," sdělil vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb Miloslav Dohnal.

Na nového majitele čekají i dvě nechvalně známé budovy

Trnem v oku je pro obyvatele města budova Chemoprojektu, který stojí v ulici Trávník od roku 1955. Mnohokrát propíraná stavba by se tak konečně mohla dočkat nového majitele. Do nabídky se dostal také rozsáhlý objekt na Čechově ulici, pro který se vžil název „armádní dům".

„Objekt stojí přímo před novým obchodním centrem Galerie Přerov, je na strategicky výhodném místě, ale my pro něj nemáme využití, bohužel ani peníze na opravy. Dům získalo město v roce 2009 zdarma od státu. V darovací smlouvě se zavázalo, že do pěti let provede rekonstrukci a nejméně deset let pak bude nemovitost využívat pro výkon veřejné správy. Plány ale nebyly zrealizovány," uzavřel náměstek primátora Pavel Košutek.

Do seznamu nepotřebných budov se dále dostala budova bývalé základní školy Pod Skalkou v Předmostí, pět garáží v ulici Dvořákova, zahradní chata v katastru města, několik budov bez popisného čísla v areálu skládky v Žeravicích nebo restaurace s přilehlými šatnami na Laguně.