„Nezbývá mi, než souhlasit se závěrem státní zástupkyně Marie Kodýtkové, která píše: Je třeba zdůraznit, že se ve všech případech jedná o bezúhonné občany, kteří nepochybně vykonávali, nebo ještě stále nezištně vykonávají práci ve prospěch občanů statutárního města Přerova. Trestní stíhání může mít negativní dopad do jejich občanské integrity a soukromého života. Podání obžaloby v případě, že podezření z trestné činnosti není prokázáno, by bylo v rozporu se zákonem," dodal.

V podobném duchu se vyjádřil i primátor města a senátor Jiří Lajtoch (ČSSD).

„Je dobře, že je tato štvavá a nepříjemná kampaň u konce. Jsem přesvědčen, že byla cílena k blížícím se volbám a měla sloužit některým lidem ke zdiskreditování politických protivníků. S potěšením mohu konstatovat, že státní zástupkyně hodnotila tuto kauzu objektivně a bez politických tlaků," zmínil.

Vinu necítí ani náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS).

„Já jsem se nikdy necítil vinen, neudělal jsem nic v rozporu se zákonem. Spíše mě zarážely nefundované informace v tisku, které byly překrouceny tak, aby co nejvíce kriminalizovaly celý případ," řekl. (pu)