Lávku, která propojuje centrum města s příjemným prostředím lagun a parku Michalov, v minulých letech několikrát podemlela voda. Nejprve při ničivých záplavách v roce 1997, poté voda poškodila mostní pilíře v roce 2006 a dílo zkázy dokonaly povodně v květnu roku 2010.

Po posledních povodních nechalo město provést zátěžovou zkoušku, která zjistila rozsah narušení.

„Dynamický test odhalil, že vlivem povodní došlo k poklesu o dvacet centimetrů a pootočení nosného pilíře mostu," shrnul Tomáš Míčka z firmy, jež prováděla zátěžové testy. Životnost třicet let staré lávky tehdy odborníci odhadovali na tři roky.

Vizualizace budoucí podoby lávky U Tenisu

Srovnání variant

„Představili jsme zástupcům města dvě možné varianty řešení. První lávka je se závěsy, druhá představuje visutý pás. Pro lepší rozhodování jsme obě varianty srovnávali ve dvanácti bodech. Řešili jsme například riziko povodní a možné poškození, pohodu chodců, cyklistů či in-line bruslařů, možnosti osvětlení a podobně," uvedl Milan Kalný ze společnosti Pontex.

Obě lávky měly návrhovou životnost sto let, nezasahovaly do prostoru přírodní památkové rezervace Malá laguna, počítaly s volným koridorem pro bezpečný průlet ptáků, umožňovaly nouzový průjezd aut a měly i stejné předpokládané finanční náklady.

„Počítáme s tím, že by měl nový most stát okolo 20 milionů korun bez DPH. Projektanti nám i vyčíslili, že by měly průměrné dlouhodobé náklady na údržbu nové lávky ročně představovat zhruba 0,5 až 0,8 procent investičních nákladů," doplnil náměstek primátora Josef Kulíšek (ODS).

Vizualizace budoucí podoby lávky U Tenisu

Bezpečnější v případě povodní

Lávka, které dalo vedení města zelenou, bude v případě povodní bezpečnější.

„Zatímco visutý pás měl rezervu nad proudem řeky zvýšenou na 0,90 metru, zavěšená lávka měla tuto rezervu na hodnotě 1,60 metru," upřesnil Pavel Gala z odboru rozvoje přerovského magistrátu. Zdůraznil navíc, že zvolená varianta má i sníženou citlivost na dynamické účinky.

Se stavbou nové lávky už město nemůže otálet. „Postavená musí být v příštím roce, protože užívání té stávající je povoleno pouze do roku 2013," uzavřel mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.