„Rada podala zastupitelstvu návrh zvýšit poplatek o třicet korun. Vedl nás k tomu fakt, že ukládání netříděného komunálního odpadu na skládku bude od roku 2023 zakázáno. Musíme tedy počítat s tím, že ukládat odpady bude čím dál více finančně náročné," vysvětlil náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO).

Náklady se podle něj zvýšily také proto, že město od letošního roku provádí svoz biologicky rozložitelného odpadu. Přestože bylo od března zavedeno třídění bioodpadu, ekonomický přínos a jeho promítnutí do výše poplatku budou patrné až při kalkulaci poplatku na rok 2017.

Poplatek v současné době kryje skutečné náklady za svoz a likvidaci komunálního odpadu zhruba ze dvou třetin, zbývající část dotuje město.

Přerov je přesto jedním z mála měst v kraji, které chce přistoupit k tak nepopulárnímu kroku, jakým je zdražení.

Například v Olomouci nebo Prostějově by lidé v příštím roce více platit neměli.

Hlas z opozice: Souhlasit nebudu

Opozice bude mít zřejmě s navýšením částky za svoz komunálního odpadu problém.

„Za sebe říkám, že s tím souhlasit nebudu. Myslím si, že o třicet korun více za popelnice je opravdu mnoho. Kdyby ve městě nebylo tolik dlužníků, ale vybíraly se poplatky od těch, co je neplatí, tak by to nebylo nutné. Ti, co jsou odpovědní a platí, jenom doplácejí na neplatiče," soudí zastupitelka Ludmila Tomaníková (KSČM).

Podobného názoru je i zastupitel Michal Zácha (ODS).

„Zúčastnil jsem se debaty o projednávání rozpočtu města na příští rok a dozvěděl se, že za svoz komunálního odpadu občané dluží dva miliony korun. Ptám se, proč tyto peníze nevymůžeme, a místo toho zvyšujeme poplatek? Rozumím tomu, že rostou náklady za svoz, ale město by to mělo občanům vysvětlit," uvedl

Podle primátora města Vladimíra Puchalského (SpP) projde návrh radních pouze za předpokladu, že ho zastupitelé podpoří. Hlasovat se o něm bude na nejbližším zasedání, které se uskuteční 14. prosince.

Ve hře jsou dvě varianty – první počítá se zachováním stávající výše poplatku s tím, že rozdíl mezi sazbou stanovenou ve vyhlášce a skutečnými náklady by město doplácelo z rozpočtu tak, jako v minulosti. Druhá pak počítá s navýšením částky o 30 korun.