Vizi na úpravu nevzhledné strany centrálního náměstí předložili ve středu zástupcům města architekti z brněnské specializované firmy. Ti se ve svém projektu zaměřili na lokalitu, která je ohraničená z jedné strany náměstím TGM a z další části je obklopena ulicemi Bratrská, Palackého a Blahoslavova. Náklady na revitalizaci této lokality by si podle odborníků vyžádaly nejméně 250 milionů.

Město však nepočítá s tím, že by se realizace tohoto megalomanského projektu zhostilo. V úvaze připadá jen varianta, že by si tento úkol vzal na svá bedra soukromý investor. „Poté, co došlo k demolici jednoho z domů nedaleko náměstí, utrpělo centrum města ještě více na svém vzhledu. Masarykovo náměstí rozhodně nepatří ke chloubě města, proto jsme se rozhodli, že se s tím musí začít něco dělat,“ řekl náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS).

Projekt, který ve středu zástupcům města brněnští architekti předložili, počítá s drobnými i razantnějšími zásahy. Jeho cílem však je vytvořit na rozloze šesti tisíc metrů čtverečných ucelený komplex, v jehož středu by se nacházely dvě nádvoří a zčásti podzemní a nadzemní garáže s necelými padesáti parkovacími místy. Architekti například navrhují, aby byla zastavěna novým domem proluka v Blahoslavově ulici.

Ten by zároveň sloužil jako vjezd ke garážím. Další přístup ke garážím by se pak nacházel vedle panelového domu v Bratrské ulici. Změn by ale doznalo také několik dalších budov obklopující stávající radnici. Například objekt, v němž dnes sídlí městští strážníci. „Tento rohový dům je v porovnání se sousedícími objekty hodně nízký a tato strana tím působí dojmem jako by padala. Bylo by vhodné tento dům lehce pozvednout, a tím by se stal důstojným sousedem pro vedlejší domy,“ vysvětloval Richter.

Architekti ve svém projektu nezapomněli ani na historický rohový dům zvaný Blažkův. V něm v minulosti sídlili vojáci, nyní je však prázdný a zchátralý. „Blažkův dům bychom zachovali, a to už kvůli úctě k historii. Byla by v něm ale ze strany od náměstí vybudována pasáž či průchod pro pěší, který se tam v minulosti nacházel, jak jsme z historických dokumentů zjistili. Průchod by se stal hlavním přístupem do dvorního traktu,“ doplnil další architekt Svatopluk Richter.

Všechny navržené úpravy jsou zatím na papíře, zda dojde někdy v budoucnu na jejich realizaci, je otázkou. Město by totiž muselo najít vhodného investora, který by měl zájem tuto rozsáhlou investici zafinancovat.

„Vize na řešení jihozápadní strany náměstí se mi líbí. S architekty jsme se dohodli, že projekt dotáhnou do finále a začátkem nového roku jej budeme prezentovat zastupitelům města i veřejnosti. Najít developera nebude zřejmě jednoduchá záležitost, a to už vzhledem k současné nestabilní ekonomice, ale podle vyjádření odborníků to není nereálné,“ řekl přerovský radní, který se středeční prezentace zúčastnil, Václav Zatloukal (ČSSD).