„Co obec v posledních letech nejvíce trápí, je nadměrný provoz a zhoršená dopravní situace,“ říká starosta Radslavic Josef Hrdlička.

Jakými projekty a investicemi Radslavice aktuálně žijí?
V letech 2018 až 2020 probíhala rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice - prováděli jsme opravu víceúčelového sálu v patře a zázemí pro jednotku, ale i zateplení střechy. Pořídili jsme také dopravní automobil pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů. V roce 2018 jsme zahájili také náročnou rekonstrukci kulturního domu - do dnešního dne proběhla celková oprava a zateplení střechy spolu s umístěním rekuperace, ale i úprava interiéru - sociálních zařízení, podlah sálu a kinosálu, kuchyňky v kinosálu a pódií.
Obec Radslavice zásobuje obyvatele vlastní pitnou vodou a v uplynulých letech se podařilo vybudovat novou úpravnu vody a opravit věžový vodojem - hydroglobus. Na začátku roku 2020 byla také ukončena velká stavební akce - oprava průtahu přes Radslavice, jejíž součástí bylo i vybudování nového chodníku mezi ulicemi Nová a Přerovská a změnil se celkový vzhled centra obce. Akce probíhala ve spolupráci s Olomouckým krajem a celkový rozpočet činil zhruba 54 milionů korun. V těchto dnech byla dokončena výsadba v místním biocentru Přerovský hájek v západní části obce. Jedná se o jeden z posledních kroků v rámci regenerace biocentra a i na tuto akci jsme získali finanční prostředky z dotačních zdrojů ve výši 1,7 milionu korun. Obec také pořizuje kontejnery na velkoobjemový odpad a bioodpad, popelnice na plasty, bioodpad a kompostéry do domácností. V současné době připravujeme výběrové řízení na novou cisternovou automobilovou stříkačku jednotky místního Sboru dobrovolných hasičů, kdy se rozpočet pohybuje kolem 7 milionů korun a dotace z různých zdrojů by měly činit 2,8 milionů. Vyřizujeme také stavební povolení na přístavbu tělocvičny u naší základní školy. Rozpočet činí 19 milionů korun a budeme žádat o dotaci z národních zdrojů.

Vizualizace nové sportovní haly v Radslavicích.
Nová sportovní hala se chystá v Radslavicích. Takto má vypadat

Obyvatele Radslavic trápí už delší dobu nadměrný provoz, protože obec doplácí na neřešenou dopravu Přerova. Zvažujete nějaká opatření, která by vedla ke zlepšení situace?
Situace s dopravou je v obci velmi špatná, a to především kvůli bezohlednosti řidičů nákladních aut. Hlavním problémem je nedodržování maximální povolené rychlosti 40 kilometrů v hodině při průjezdu obcí, ale i nedodržení povolené hmotnosti u vozidel převážejících štěrk a kamenivo. Nejvíce ale doplácíme na porušování zákazu vjezdu vozidel nad 12 tun ve směru na Přerov. Řidiči nákladních aut se snaží vyhýbat zpoplatněným úsekům silnic a komunikace přes Radslavice je pro ně příznivou variantou. Bohužel - hlavní trasa obcí je vedena jako silnice druhé třídy, a tudíž není možné nákladní dopravu z této silnice úplně odstranit. Jedinou možností ke zlepšení situace je zákonná úprava pro omezení tranzitu na komunikacích druhých a třetích tříd. Do té doby můžeme pouze apelovat na policii a Správu silnic Olomouckého kraje, aby probíhala hlídková činnost a vážení nákladních vozidel.

Plánujete i v této nelehké době, která nepřeje společenským a kulturním událostem, nějaké akce?
Největší kulturně - společenskou akcí jsou u nás vždy Cyrilometodějské slavnosti obce Radslavice, které pořádáme společně s místními spolky a organizacemi. Vzhledem k pandemii nemohly být uspořádány v minulém roce a v současné době nejsme schopni garantovat, že se budou nejen tyto slavnosti, ale i další akce konat v roce letošním.

Jakými pamětihodnostmi se může obec pochlubit?
K historii naší obce patří kostel svatého Josefa z roku 1932, ale i sousoší sv. Cyrila a Metoděje z roku 1879. Návštěvníci, kteří zavítají do Radslavic, se také určitě zastaví u barokního kříže u bývalé fary z roku 1759 a v obci jsou i zajímavé sochy - sv. Jana Nepomuckého z roku 1922 nebo Panny Marie a Máří Magdalény před kostelem z 18. století. Cenný je i obnovený památník T. G. Masaryka u památné lípy naproti základní škole, který vznikl jako připomínka obětí první světové války. Pokud je mi známo, tak je jedinou sochou sedícího T. G. Masaryka v životní velikosti v našem kraji.