Hlučné kamiony, které denně brázdí centrem města a ničí silnice, totiž může odvést jen dálnice D1. „I přes složitý vývoj jsem optimista a věřím, že se v příštím roce podaří stavbu úseku zahájit,“ říká v rozhovoru pro Deník Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

Stavba úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem dlouhodobě vázne na obstrukcích ekologických aktivistů. V listopadu přitom vyprší lhůta pro udělenou výjimku z EIA. Pomůže vyřešit problém nedávno schválená novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí?
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona EIA o těch výjimečných stanoviscích, které zde byly před pěti lety. Novelou je tedy řečeno, že stanovisko EIA je podkladem pro prvoinstanční rozhodnutí. To znamená, že platnost toho stanoviska, která je pětiletá, nemusí být v době nabytí právní moci. I v tuto chvíli, kdy je vydáno nepravomocné stavební povolení na obchvat Přerova, je de facto ta EIA zkonzumovaná. A v případě, že rozkladová komise a následně soud stavební povolení neshodí, tak právě podle této novely to bude v pořádku. Existovalo tady obrovské riziko výkladu - pokud by rozkladová komise potvrdila stavební povolení třeba na začátku příštího roku, a posléze se věc dostala k soudu, ten by mohl rozhodovat tak, že v době nabytí právní moci stavebního povolení, tedy na začátku roku 2022, měla být v platnosti EIA - a ona by nebyla. To bylo velké riziko, kterého se všichni báli, ale šlo jen o výklad, ne o to, že by se něco měnilo. Jednalo se o technickou novelu a o to, aby se potvrdil tento výklad, který ministerstvo životního prostředí samo mělo. Chtěli jsme ale věc raději legislativně uchytit, protože soudy se občas rozhodují velmi nekonzistentně a velmi překvapivě. Bylo obrovské riziko, že by rozhodly právě takovým alibistickým způsobem, a třeba někdy příští rok v létě by stavební povolení shodili na tom, že nabytí právní moci stavebního povolení bylo období, kdy už nebyla v platnosti EIA. Novela by tedy měla odstranit riziko, které zde bylo.

Ministerstvo dopravy nedávno obdrželo sedm rozkladů do stavebního povolení. Jak velká je to komplikace? A jak moc může zahájení stavby oddálit?
V první řadě musí rozhodnout rozkladová komise ministra dopravy, která musí shromáždit podklady od všech nadřízených orgánů. To je asi první, co bude potřeba. Předpokládám, že by se tak mohlo stát někdy v prvním čtvrtletí roku 2022 a stavební povolení by mohlo nabýt právní moci. S velkou pravděpodobností to pak bohužel odpůrci trasy dají k soudu a finálně bude rozhodovat soud. Stejně jako už nyní rozhoduje o změně územního rozhodnutí. Osud Přerovanů je tedy teď v rukou soudu a věřím tomu, že potvrdí jednotlivé dokumentace a všechna stanoviska, která k tomu byla vydána. Byly jich stovky, všechna jsou vydána kladně, tak doufám, že všechno zafunguje tak, abychom mohli stavbu v příštím roce realizovat.

Znamená to, že díky schválené novele zákona už vás netlačí čas?
Čas by nás začal tlačit v případě, že by to nedopadlo a někdo stavební povolení zrušil. V případě, že ho nikdo nezruší, tak by do toho EIA už neměla vstupovat. EIA bude zkonzumovaná tím, že jsou stavební povolení vydána.

S Miroslavem Patrikem intenzivně diskutuji

Obstrukce ekologických aktivistů už zahájení stavby několikrát odsunuly. Jednáte se zástupci spolků, které D1 blokují?
Snažíme se diskutovat, s kým to jde. Určitě nejde moc diskutovat třeba se zástupci Vody z Tetčic - v tomto případě moc nerozumím, o co jde. S Miroslavem Patrikem z Dětí Země intenzivně diskutuji, on si tu stavbu vybral s tím, že je to historicky špatné trasování a mělo by se přetrasovat. To by ovšem znamenalo celou stavbu zastavit a dalších deset let jen přetrasovávat.

Nemůže být argumentem pro třeba i to, že na kompenzaci pro obyvatele místní části Dluhonice byly schváleny nemalé finanční částky? Emoce obyvatel Dluhonic už vychladly a žádné protesty se nekonají…
Těžko predikovat, i když to může být podpůrný argument. Stát se snaží postarat a kompenzovat dopad dálničního úseku na život obyvatel. Do Dluhonic se investují poměrně zásadní peníze, budou si moci zlepšit svou infrastrukturu a je to kompenzace státu za to, že se lidem výstavbou dálnice změní životní podmínky. Přetrasovávat dálnici je v současné době holý nesmysl, protože tak se jí nedočkáme ani za deset let. Myslím si, že je potřeba jít dál. Stát je ochoten do Dluhonic investovat a je potřeba ukázat vstřícnou tvář, což si myslím, že se v minulosti úplně nestávalo. Tady se to děje a podle mě by si toho měli všichni vážit, přestat stavbu blokovat a pustit ji tak, jak je, aby se konečně zrealizovala.

Kdy se podle vás poprvé kopne do země?
To je složitá otázka. Věřím ale tomu, že se to podaří někdy na přelomu jara a léta příštího roku.