close zoom_in Radní na svém posledním zasedání rozhodli o poskytnutí daru zhruba tisícovky protipovodňových pytlů, které pomohou ochránit lidská obydlí před hrozící velkou vodou. Podle starosty Křenovic Zdenka Vrány už byl dar přerovského magistrátu doručen místním občanům. „Asi šest set pytlů jsme ihned zaplnili a rozvezli lidem v oblastech, které jsou nejvíce ohroženy povodněmi,“ popsal starosta.

„Vůbec jsme o tom nepřemýšleli, bylo to pro nás něco samozřejmého. Kdo jiný by měl lidem z Křenovic pomoci, než ti, kteří na vlastní kůži stoletou vodu zažili,“ vysvětlila postoj přerovské radnice náměstkyně primátora Elena Grambličková (ODS).

Podle starosty Křenovic pomohli obci kromě města Přerova i okolní starostové. „Asi nejvíce se do odstraňování následků záplav zapojil starosta Kojetína Mojmír Haupt. Lhostejní ale nebyli ani v okolních obcích. Třeba starosta Stříbrnic nám nabízel pracovníky na úklid po záplavách. Telefonicky se na nás obraceli s nabídkou pomoci i okolní radnice,“ popsal dále.

Částkou ve výši 260 tisíc korun přispěl místním rovněž krajský úřad. Lidé z Křenovic podle jeho slov nezažili záplavy v roce 1997, které krutě dopadly na město Přerov. „Tenkrát se nám voda jako zázrakem vyhnula,“ vzpomíná starosta.

Svou daň si však stoletá voda vybrala letos 14. června, kdy se v důsledku přívalového deště rozvodnil místní potok. Zaplavena byla asi třetina domů v obci a škody nyní v obci vyčíslují na desítky milionů korun. Ještě se ani nepodařilo odstranit následky jedné povodně, a do vesnice se 21. června přihnal další liják. close zoom_in

„Kvůli záplavám budou muset být nakonec tři domy zbourány a další čekají nákladné rekonstrukce. Obec musí také opravit rozbité cesty a postavit nové opěrné zdi u potoka,“ vyjmenovává Vrána. Obyvatelé Křenovic postižení záplavami se prý pomalu začínají z následků katastrofy vzpamatovávat. „Život se postupně vrací do normálních kolejí, ale všichni stále s obavami sledují předpovědi počasí,“ líčí starosta.

Obec si hodně slibuje od stavby poldru. „Jsem optimista a doufám, že by se mohl stavět už v září jako součást výstavby úseku dálnice D1 z Mořic do Kroměříže,“ doufá starosta. „Poldr musí zadržet stoletou vodu až 12 hodin. Pokud se stavbu podaří realizovat, zbyde místo našich obav ze záplav jen muzeum pytlů s pískem,“ uzavřel Vrána.