Výstava přibližuje osudy patnácti žijících pamětníků Olomouckého kraje, do jejichž životů dramaticky zasáhly události let 1948 a 1968.

Patří mezi ty, jejichž paměti jsou zdokumentovány v písemné formě nebo na audio i videozáznamech na stránkách www.pametnaroda.cz - nejrozsáhlejší veřejně přístupné sbírce vzpomínek v Evropě.

Z Lipníku byla vybrána osobnost Tomáše Hradílka, bývalého mluvčího Charty 77 a prvního polistopadového ministra vnitra.

„Jsem moc rád, že máme tuto výstavu v Lipníku, protože mapuje osobnosti, které žily v Olomouckém kraji, a které byly v padesátých a zejména sedmdesátých letech režimem postiženy. Pro nás to má o to větší význam, neboť se na jednom z panelů objevuje příběh Tomáše Hradílka, který žije celý život v Lipníku,“ řekl lipnický starosta Miloslav Přikryl.