Zájezd se koná v sobotu 18. října. „V malebné krajině Železných hor nejprve navštívíme keltské oppidum Hradiště u Českých Lhotic s dodnes dochovaným mohutným valovým opevněním,“ upřesnil program přerovský archeolog Aleš Drechsler.

Následovat bude podle jeho slov prohlídka zříceniny hradu Oheb. Ten byl vybudován na vysoké skalní ostrožně, dnes nad Sečskou přehradní nádrží, a náležel známému husitskému hejtmanovi Hynku Krušinovi z Lichtenburka.

„Cestu Železnými horami zakončíme návštěvou rozsáhlých pozůstatků původně královského hradu, později rodového sídla pánů z Lichtenburka – hradu Lichnice u Třemošnice, založeného už v první polovině 13. století,“ doplnil Drechsler.

Informace a přihlášky k zájezdu jsou k dispozici v Muzeu Komenského na Horním náměstí v Přerově.