V prostorách rozlehlého gruntu, ve své době největšího v obci, dnes sídlí obecní úřad a je zde i muzeum.

„Sošku jsme objevili zcela náhodou při úklidu půdy, protože chystáme rekonstrukci střech. Ležela v holubníku pod nánosy trusu. Rodina ji zřejmě ukrývala už od dob druhé světové války, kdy byl Sokol zakázaný. Později dokonali dílo zkázy komunisté, kteří sokolům znárodnili kino a rodinu vyhnali ze statku. Soška zůstala zapomenuta na půdě více než sedmdesát let,“ popsal starosta Prosenic Otakar Dokoupil.

Osud sokolské sošky je stejně pohnutý jako rodiny, které patřila. Bartošovi vlastnili největší statek v Prosenicích a v padesátých letech přišli o všechno.

„Zakládali cukrovar, měli akcie v přerovském pivovaru i továrnách zemědělských strojů. Po znárodnění byl ale Josef Bartoš odstraněn z funkcí v hospodářských podnicích a zbaven všech majetkových práv k akciím. Přesto musel vrátit bance půjčku na vybavení cukrovaru stroji,“ řekl.

Velkostatkář brigádníkem

Rodině byl zkonfiskován veškerý majetek a velkostatkář Josef Bartoš pracoval jako brigádník v Jednotném zemědělském družstvu. Poklízel dobytek ve chlévě, který mu už nepatřil. Stejně dopadla i jeho manželka, která neměla ani nárok na důchod, protože ji družstvo vedlo jen jako brigádnici. Osud některých statkářů v Prosenicích byl tragický.

„Majitelka gruntu paní Sehnalová šla pěšky až do Lipníku k soudu, kde jí oznámili, že jí sebrali statek. Když se vrátila zpět domů, ranila ji mrtvice,“ vzpomněl starosta.

Ke spatření na výstavě

Znovunalezená soška má pro obec symbolický význam a po zrestaurování ji budou moci spatřit návštěvníci na výstavě ke stému výročí vzniku republiky. Ta se koná od srpna v Muzeu v Prosenicích.

Podle kronikáře Milana Pospíšilíka darovali sošku Josefu Bartošovi jeho spolubratři ze Sokola.

„Je vysoká 76,5 centimetrů, ze sádry a na podstavci je nejen věnování ke svatbě novomanželům, ale i zmínka o Všesokolském sletu v Praze v roce 1920. Soška sokola v uniformě měla zřejmě ve zdvižené ruce praporek, ten se ale nedochoval,“ podotkl.

Potomci Josefa Bartoše prý byli rádi, že byla soška nalezena.

„Díky ní se totiž dozvěděli přesné datum, kdy se jejich dědeček ženil. Rodina už ale v Prosenicích nebydlí - všech pět sourozenců se z obce už dříve odstěhovalo, protože by za bývalého režimu stále měli cejch kulaků,“ uzavřel.