„Hrdinství tisíců českých, slovenských a podkarpatských vojáků v boji za obnovu svobody a Československé republiky si vyžádalo obrovské lidské a materiální hodnoty. Po únorovém puči v roce 1948 se vládnoucí činitelé hanebným způsobem odvděčili mnohým statečným obráncům znovu nabyté státní samostatnosti, kteří byli neprávem označeni za nepřítele pracujícího lidu a vlastizrádce,“ uvedl předseda územní organizace Milan Stav.

Jak dále připomněl, mnohé z hrdinů války komunistický režim po léta věznil, mučil a popravoval nebo donutil k emigraci.

„Proto je dnes třeba znovu a znovu připomínat zmíněné varující skutečnosti, zejména proto, aby se historie neopakovala,“ řekl Milan Stav.

Jednání se zúčastnila také delegace velitelství 7. mechanizované brigády vedená zástupcem náčelníka štábu podplukovníkem Rudolfem Honzákem.