Kroužek začal navštěvovat pravidelně.

„Jedním z nejdůležitějších zážitků, na jehož základě jsem se rozhodl studovat ornitologii, byla má účast na školení pro kroužkovatele ve východním Německu. Setkal jsem se s vynikajícími lidmi, získal jsem obrovské množství informací o kroužkování, což je nyní můj velký koníček. To byla poslední kapka, která definitivně rozhodla," rozpomíná se Josef Chytil.

Po vysoké škole pracoval v přerovské ornitologické stanice, v roce 1987 se ale rozhodl odejít na správu chráněné krajinné oblasti Pálava. O novém místě rozhodli opět ptáci.

„Pálava je z hlediska výskytu ptáků nejvýznamnější oblastí u nás. Bylo to snadné rozhodnutí," vysvětluje Chytil.

Když působil na Pálavě, stal se také tajemníkem Českého ramsarského výboru, který slouží jako poradní orgán ministerstva životního prostředí pro ochranu mokřadů. „Deset let jsem jezdil na zajímavé konference, podíval jsem se třeba do Malajsie, Thajska, Austrálie nebo na Kostariku," říká Josef Chytil, který kvůli organizačním změnám odešel z výboru po roce 2000. Po dalších sedmi letech nakonec opustil také místo na Pálavě a rozhodl se vrátit zpět do Přerova.

Jako ornitolog měl na starosti terénní výzkumy, depozitář a částečně organizaci výzkumu. Když se v roce 2010 stal vedoucím stanice, přibyly mu starosti o budovu či rozpočty.

„Nechtěl jsem ale přijít o činnosti, o které jsem se staral dřív, takže teď dělám část práce po večerech doma. Obětuji tomu hodně svého času, aspoň se ale můžu dál věnovat kroužkování nebo monitoringu," svěřuje se.

Už třicet let totiž pravidelně monitoruje vodní dílo Nové Mlýny, od vysoké školy sleduje zimující netopýry v jeskyni Na Turoldu. Poslední dva roky se na Přerovsku účastní mapování hnízdního rozšíření ptáků v republice.

Mezi oblíbené druhy Josefa Chytila patří rybák obecný nebo zedníček skalní a také vodní a mokřadní ptáci jako celá skupina.

„František Hejl vždycky říkal, že nikdy nikomu nic nezáviděl, jenom ptákům jejich volná křídla. Právě to se mi na nich líbí, že se mohou sbalit a letět si, kam chtějí," uzavírá vedoucí ornitologické stanice v Přerově. 

Autorka: Martina Vrtělová