„Myslím si, že je dobré respektovat romskou kulturu, ale současně Romové musí brát v úvahu pravidla země, ve které žijí,“ řekla přerovská psycholožka Jana Gebauerová.

Podobný názor má i Milan Klempár z přerovského centra Kappa–Help. „Pokud u nás chtějí žít, musí respektovat naše zákony,“ řekl. Podle odborníků je ale změna v chování Romů dlouhodobý proces.

„Důležitou úlohu by měla zastávat výchova ve škole. Pokud se romské děti naučí správným návykům už ve školách, ve svém dalším životě si nebudou brát špatný příklad ze svého okolí,“ uvedl Milan Klempár.

Jak minimalizovat konflikty s Romy?

„Romové jsou temperamentnější než Češi a také jejich řeč těla je výraznější. Předejít konfliktu je možné i tak, že pokřikování ze strany Romů budete ignorovat, nebo naopak s nimi budete hovořit bez předsudků,“ řekl Milan Klempár.

Jak dodala Jana Gebauerová, každý člověk jedná jinak a v případě ohrožení navíc intuitivně, takže nelze přesně stanovit osvědčený způsob obrany. „Podle mého názoru je komunikace zbytečná, protože střízlivý Rom by bezdůvodně nezaútočil,“ dodala Gebauerová.