Část delegace zavítala ve středu 11. října i do přerovského okresu. Doprovod tvořili pracovníci krajského štábu LM z Ostravy pod vedením náčelníka krajského štábu Jiřího Machaly.

V objektu závodní jednotky LM Přerovských strojíren hosty z NDR přivítali vedoucí tajemník OV KSČ M. Polách, náčelník okresního štábu LMV. Koliha, předseda CZV KSČ J. Hluší, náměstek pro kádrovou a personální práci M. Zubík a velitel závodní jednotkyLMF. Bittner.

Milicionáři z NDR si prohlédli objekt závodní jednotky LM Přerovských strojíren, navštívili strojírenské provozy podniku a besedovali s milicionáři závodní jednotky. Při společném setkání byly posouzeny vztahy obou organizací. Jak Lidových milicí, tak Bojových skupin dělnické třídy NDR.

Vedoucí obou delegací vyjádřili přesvědčení, že se spolupráce bude i nadále upevňovat. Současně byly společně projednány otázky mezinárodního i vnitropodnikového vývoje v obou spřátelených socialistických státech.

V průběhu setkání s milicionáři předali němečtí soudruzi dvěma pracovníkům Přerovských strojíren, Václavu Mužíkovi a Oldřichu Vysloužilovi, pamětní medaile k 40. výročí vzniku NDR.

(Ký)

Nové Přerovsko, 20. října 1989