Důvodem uzavírky Polní ulice, která je hlavním tranzitním tahem na trase Olomouc a Zlín, je stavba mimoúrovňového křížení (MÚK) v Předmostí.

Nové dopravní řešení zkapacitní průtah silnice I/55 a uleví podjezdu v Předmostí estakádou nad železniční tratí. Výrazné zlepšení přinese i rozšíření Polní ulice na čtyřpruh.

Objižďky jsou na stole

Návrhy objízdných tras po dobu uzavírky Polní už jsou na stole, ale přerovští radní jednání s policisty z dopravního inspektorátu stále neuzavřeli. V pondělí se sejdou se starosty dotčených okolních obcí, aby je seznámili s tím, co je čeká.

„Nechceme pustit do středu města žádnou těžkou dopravu. Budeme se snažit, aby do centra jezdily jen automobily a nákladní vozidla jezdila po objízdných trasách,“ řekl primátor města Petr Měřínský (ANO). Silnice jsou už teď ucpané a po uzavírce Polní ulice by mohl nastat kolaps dopravy.

„Jde o to, aby se nám nesukovaly polské kamiony někde v Palackého ulici, nebo - co by bylo ještě horší, v Kratochvílově a historické části města. Prioritou je, abychom v té hrůze, která nastane, našli nějaké přijatelné řešení,“ konstatoval náměstek primátora Michal Zácha (ODS).

Představa, že by se podařilo zachovat dopravu v Polní ulici alespoň v jednom směru, je podle něj nereálná.

„Snažili jsme se investora přesvědčit, aby zůstala Polní v jednom směru průjezdná, ale když jdete na stavbu, vidíte těžké vrtné soupravy a necháte si vysvětlit, jaké jsou bezpečnostní vzdálenosti, tak nic jiného nezbývá. Jakmile se začne v Polní pracovat, ohrozí provoz na stavbě projíždějící auta. Po dobu nezbytně nutnou tedy bude muset uzavírka nastat. Chceme ale, aby byly objízdné trasy nastaveny tak, aby se ty nejtěžší kamiony nemotaly v centru,“ dodal.

Krušné časy i pro okolí

Pro dopravu proto budou využity všechny trasy - včetně Dluhonských mostů. Na dodržování zákazových značek se zaměří městská i republiková policie a šoféry, kteří je nebudou respektovat, čeká pokuta.

Řidičům, projíždějícím Přerovem, nastanou krušné časy. A nejen jim. Objízdným trasám se totiž nevyhnou ani okolní obce - Brodek u Přerova, Rokytnice nebo Troubky. Starostové obcí s tím, aby jim kamiony ničily cesty, které jsou už teď v katastrofálním stavu, nesouhlasí.

„Vadí nám, že s námi objízdné trasy nikdo nekonzultoval dříve. Nákladní auta s větší korbou zajedou do Brodku u Přerova, tam se začnou točit, protože neprojedou pod podjezdem, a budou se vracet zpátky do Rokytnice,“ namítá rokytnický starosta Kamil Malenda.

Podle něj by bylo lepší, kdyby auta stála u chemičky, než aby se ucpala doprava v malých obcích a v centru Přerova. Silnice v některých vesnicích jsou navíc v dezolátním stavu.

„Přes nás sice nevede objízdná trasa, ale stejně tady auta skončí. Šoféři s místní znalostí si totiž budou zkracovat cestu přes Citov a Císařov. Nikdo nebude dodržovat objízdnou trasu, a i navigace jim to bude hlásit, takže se oprávněně obáváme nárůstu dopravy,“ řekl starosta Citova Jaromír Otáhal.

Pokud by se do malých obcí nahrnuly kamiony, znamenalo by to značné komplikace.

„Mezi zámkem, ve kterém máme mateřskou školu, a kostelem, je zúžený profil. Domy jsou asi třicet centimetrů od obruby,“ řekl. Silnice mezi Citovem a Císařovem je navíc v dezolátním stavu. „Na té už se nedá projet ani na kole,“ uzavřel.