„Letos jsme otevřeli dvě první třídy a v každé je pětadvacet dětí. Některé totiž rodiče přihlašovali až na poslední chvíli třeba proto, že se přestěhovali,“ popsal ředitel ZŠ Svisle Miroslav Fryšták.

Škola prošla během prázdnin náročnou rekonstrukcí - v budově byly totiž vyměněny nevyhovující podlahy. „Práce probíhaly celé léto, protože se vyskytly závady, se kterými jsme nepočítali. Jsme ale rádi, že město rekonstrukci podlah, které po padesáti letech dosloužily, umožnilo,“ řekl.

Už loni získala budova nové učebny i venkovní altán, které využívají učitelé všech předmětů.

„V červnu, kdy panují tropická vedra, se tam střídají třídy napříč všemi předměty - od matematiky přes výtvarnou výchovu až po ty přírodovědné,“ vyjmenoval ředitel. Škola se má v budoucnu zapojit do pilotního projektu nového předmětu Technika. „

Jsme mezi třemi desítkami vybraných škol v celé republice,“ uzavřel.