Samotné zahájení náročného projektu se odhaduje na konec letošního roku, budování průpichu je ale nutné skloubit s dalšími dopravními projekty.

Průpich je součástí vnitřního průtahu městem a začne na křižovatce ulic Komenského, Velké Novosady a Kojetínská.

Stavba protne areál Juty a napojí se na Tovární ulici u autobusového nádraží.

Demolici se nevyhnou některé budovy v Kramářově ulici a na křižovatce ulic Komenského, Velké Novosady a Škodova.

„Stavební povolení na tuto akci už bylo vydáno a připravujeme se na zahájení demolice. Momentálně řešíme odpojení objektů od inženýrských sítí a bourat bychom chtěli co nejdříve, tedy ještě na jaře,“ nastínil Martin Smolka, ředitel krajské správy Ředitelství silnic a dálnic v Olomouci.

Do jaké míry se demolice dotkne prostoru přednádraží, zatím investor neví.

„O konkrétních omezeních si rozhodne zhotovitel, ale dá se předpokládat, že budou pro stavbu zabrány přilehlé chodníky,“ poznamenal Martin Smolka.

V Předmostí se pokročilo

Už loni na podzim se začalo stavět na opačném konci Přerova - v Předmostí.

Vnitřní průtah městem totiž začíná mimoúrovňovým křížením u podjezdu v Předmostí. Investice Ředitelství silnic a dálnic za zhruba 358 milionů korun řeší prostor od přivaděče dálnice D1, jeho propojení estakádou nad železniční tratí s Polní ulicí, rozšíření této ulice a budoucí napojení na most Legií.

Stavba mimoúrovňového křížení v posledních týdnech výrazně pokročila.

„Stavebníci už pracují na estakádě ve směru od Olomouce. Musí dojít ke konsolidaci podloží, na které se začne navážet násyp. Už jsou založeny mostní pilíře a začínají se dělat opěry,“ upřesnil.

Největší problém je ale podle něj dohodnout se se Správou železniční dopravní cesty na koordinaci staveb a výluce na trati, která by měla trvat asi jedenáct dní.

„Zatím nám neposkytli prostor pro výluku a začíná nás to trochu brzdit,“ poznamenal.

Přerov zažívá kvůli dopravním stavbám krušné období - provázejí je totiž až několik měsíců trvající uzavírky. V současné době je kvůli rozšíření uzavřena páteřní komunikace - Polní ulice. Řidiče ale trápí i lokální omezení.

„Rekonstrukce kanalizačního sběrače uzavřela v polovině dubna na tři měsíce krajské silnice v ulicích Brabansko a Za mlýnem. Kope se ale i v jiných částech města. V červenci a srpnu se dotkne nábřeží Edvarda Beneše rekonstrukce parovodu a vyžádá si částečnou uzavírku,“ shrnula mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.