Po slavnostním zahájení nového školního roku ředitelem se děti v doprovodu svých učitelek vydaly do tříd. Aby nedocházelo ke zbytečnému shromažďování většího počtu lidí, rozdělili se prvňáčci do skupin.

„Organizaci prvního dne jsme s ohledem na epidemiologickou situaci zařídili tak, že ve standardním čase 7.50 hodin nastoupili do tříd žáci druhého až devátého ročníku. Na 8 a 8.20 hodin, tedy s dvacetiminutovým odstupem, jsme si vzhledem k počasí pozvali do foyer prvňáčky s rodiči. Paní učitelky si děti odvedly do tříd a rodiče si je po hodince zase vyzvednou,“ přiblížil ředitel ZŠ Svisle Miroslav Fryštacký.

Roušky zatím na chodbách povinné nejsou, ale vedení školy se bude řídit doporučeními ministerstva, uvedenými v manuálu. Škola zavedla i některá vlastní opatření.

„Například v družině, kde jsme mívali i vzhledem k výchovným cílům mix dětí, byly dříve v jednom oddělení pohromadě žáci z prvních a druhých tříd. Tentokrát se je snažíme udržet po jednotlivých ročnících,“ řekl.

Minimalizovat riziko nákazy koronavirem chce škola i tím, že se bude snažit vyhnout hromadným akcím.

„Neplánujeme v tomto roce žádné pobytové akce - například školy v přírodě. Pokud nám to situace umožní, tak je uspořádáme, ale nepobytovou formou - žáci přijdou ráno do budovy, vyrazí na výlet autobusem, a odpoledne se zase vrátí,“ vysvětlil.

Olympiády a postupové soutěže, ať už na úrovni kraje nebo republiky, se zřejmě také neuskuteční.

„Školní soutěže ale uspořádáme s tím, že budeme vždy reagovat na aktuální situaci,“ zmínil.

Učitelé musejí letos více dohlížet na to, zda děti, které přicházejí do školy, nejeví známky nemoci.

„Pro případ, že by se vyskytlo podezření na nákazu koronavirem, máme vyčleněné místnosti, kam pacienta izolujeme - jedna je přímo ve škole, druhá zase v družině. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví by ale rodiče za žádných okolností neměli posílat dítě, které je nemocné, do vyučování,“ uzavřel ředitel.