Do prvních tříd se přišlo zapsat celkem 520 ratolestí, což je více než v loňském roce. Přerovské děti ale čekají od prvního září některé změny – dojde ke sloučení dvou základních škol v Předmostí a U Tenisu se otevře nová gymnastická třída.

„Ve srovnání s loňským rokem došlo k nepatrnému nárůstu počtu dětí. Zatímco loni jich přišlo k zápisům 513, letos 520. Ze škol jsme ale obdrželi informaci, že požádalo celkem 86 rodičů o odklad, takže se ještě do září může konečný počet změnit," uvedla Libuše Drtilová z odboru školství přerovského magistrátu.

Větší zájem ze strany rodičů zaznamenala v letošním roce Základní škola Za mlýnem. „Je to zčásti způsobeno generační obměnou a tím, že teď v této části města bydlí více mladých rodin, ale určitě k tomu přispěly i dobré výsledky práce pedagogického i nepedagogického sboru. Škola se díky nim dostala více do povědomí rodičů," míní.

Nejvíce prvních tříd? ZŠ Trávník

Nejvíce prvních tříd – celkem čtyři – otevře od září podobně jako v minulých letech Základní škola Trávník, která přijala i v letošním roce přes stovku dětí.

„Pro mě to byla jasná volba, nejen kvůli dobrému spojení, ale i výběru kvalitních kroužků a možnosti výuky angličtiny s rodilým mluvčím," svěřila se jedna z přerovských maminek, která nechala zapsat na tuto školu svého syna.

ZŠ U Tenisu, která se nachází v těsném sousedství, ale zřejmě od září otevře pouze tři první třídy, z toho jednu se sportovním zaměřením. Zhruba stejný počet prvňáčků jako loni přišlo k zápisům na ZŠ Želatovská nebo Svisle.

Přestože na posledním jednání zastupitelstva zvedlo vlnu emocí slučování dvou škol v Předmostí – ZŠ a MŠ Pod Skalkou a J. A. Komenského v Hranické ulici, u zápisů se to nijak negativně nepromítlo. Na ZŠ a MŠ Pod Skalkou se zapsalo 35 dětí, což je mnohem více než loni, na J. A. Komenského pak 25.

Ne všichni prvňáčci, kteří přišli k zápisům, ale v září usednou do lavic na ZŠ Velká Dlážka. Škola totiž jako jediná ve městě musela i přes velký zájem rodičů některé děti odmítnout.

„Dostali jsme se do situace, kdy máme naši budovu téměř zaplněnou. Z důvodu nedostatečné kapacity tedy můžeme otevřít pouze dvě první třídy," vysvětlil ředitel školy Martin Černý.

Přednost podle něj dostanou děti ze spádového obvodu, dále ty, které už byly přijaty a měly odklad, a pak sourozenci žáků, již už školu navštěvují.

„Boom" prvňáčků by měl podle odhadu odborníků pokračovat ještě v následujících dvou letech.