„Řeka Šišemka se po prudkých dešťových srážkách velmi rychle naplnila vodou z okolních luk a polí a výrazně překročila úroveň takzvané stoleté vody. Její průtok v době kulminace spočítali pracovníci Povodí Moravy na více než 30 metrů krychlových za sekundu,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Konkrétně v obci Šišma činil průtok 32 metrů krychlových za sekundu, v Hradčanech dosáhl hodnoty 36 m3/s.

„Podle hydrologických údajů pro tok Šišemky odpovídal průtok v obci Šišma dvousetleté povodni, jednalo se tedy o extrémní povodeň. V Hradčanech se průtok v řece dvousetleté povodni přiblížil,“ upřesnil.

Povodí Moravy od konce června na postižených místech Přerovska a Olomoucka odstraňuje povodňové škody a provádí zabezpečovací práce s pomocí těžké techniky. Vodohospodáři pracují na opravě a základní stabilizaci koryt vodních toků i na opravě hráze malé vodní nádrže v Šišmě, která se během povodně ve čtvrtek 27. června přelila a došlo k poškození části vzdušní strany hráze. K protržení hráze naštěstí nedošlo.

„Hráz nádrže v Šišmě je v současnosti opravená a zabezpečená. Bude také probíhat finální úprava svahů a podhrází s pomocí malého bagru. Český rybářský svaz provede v nejbližších dnech odlov ryb z nádrže,“ doplnil Chmelař. Zabezpečovací a udržovací práce na postižených místech probíhaly i v době státních svátků 5. a 6. července.

Preventivní udržovací práce v korytě Šišemky v Šišmě budou dokončeny v návaznosti na asistenci správců inženýrských sítí. Pokračují rovněž práce na těžbě sedimentů a odstraňování splavenin v Hlinsku, Hradčanech a ve Velkém Týnci.

„Práce v korytech vodních toků často komplikuje vedení inženýrských sítí. Na některých místech musejí vodohospodáři čekat na asistenci správců sítí, aby nedošlo k dalším haváriím - například na vedení plynu, elektřiny či optických kabelů,“ řekl.

Intenzivní srážky, bouřky a silný vítr udeřily na Olomoucku i Přerovsku ve čtvrtek 27. června večer a následně hned v neděli 30. června v době, kdy se lidé v postižených obcích potýkali s odstraňováním škod po předchozí povodni. Hasiči evidovali téměř tři stovky výjezdů. Intenzivní srážky a voda stékající z luk a polí rychle naplnily koryta vodních toků. Během nedělního večera a v noci na pondělí bylo na různých místech v povodí Moravy dosaženo prvního, druhého a třetího stupně povodňové aktivity.