Přípravné práce začaly hned ráno v ulicích u autobusového nádraží, kde stavebníci nejprve instalovali dopravní značení, a poté začali obalovat stromy v aleji u jednotlivých nástupišť. „Zajišťujeme jejich ochranu proti mechanickému poškození v důsledku stavby. Postupně obalíme všechny platany v této aleji,“ popsal jeden z pracovníků.

Během dopoledne začala do Kramářovy ulice najíždět stavební technika tak, aby mohli dělníci zahájit práce na přeložkách inženýrských sítí. Přípravné práce zahrnují také zúžení vozovky, na které upozorní dopravní značení.

„Doprava pro osobní auta zůstane v této části města zachována, nákladní ale navedeme na silnice prvních tříd - ale pouze ta, která mohou vjíždět do města. Pro kamiony nad 12 tun i nadále platí zákaz vjezdu a musejí zůstat na dálnici,“ shrnul přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Stavba průpichu v lokalitě u nádraží neomezí autobusové spoje. „Městská i příměstská autobusová doprava zůstanou beze změny. Zrušený bude jen bezpečnostní ostrůvek v Nádražní ulici,“ doplnil.

Kudy průpich povede?

Takzvaný průpich o délce 826 metrů začíná na křižovatce ulic Velké Novosady - Komenského - Kojetínská. Silnice protne areál bývalé firmy Juta, povede podél autobusového nádraží a na konci se napojí na stávající Tovární ulici.

Po dokončení stavby tu vznikne zcela nová čtyřproudová komunikace. Počítá se s úpravami křižovatek, které jsou v trase, v plánu je také 187 metrů dlouhá protihluková stěna. „Odborníci, kteří se na plánech podíleli, slibují, že ve finále bude přerovská doprava plynulejší, rychlejší a bezpečnější, protože průtah se stane jakýmsi sběračem z místních komunikací,“ vysvětlila mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Stavba průpichu přijde na 189 milionů korun a Přerov se finančně podílí částkou 22 milionů. „Z rozpočtu města se bude financovat například komunikace pro pěší a cyklisty nebo nové světelné signalizační zařízení, které zajistí zelenou vlnu, již známe i z jiných měst,“ doplnil Tomáš Navrátil.

Po estakádě auta zamíří v květnu

Stavebníci nyní intenzivně pracují také na opačném konci města - v Předmostí, kde se staví mimoúrovňové křížení. „Mostní estakáda nad tratí, na kterou navedeme dopravu tak, aby se řidiči vyhnuli podjezdu v Předmostí, zprovozníme v květnu,“ upřesnil Martin Smolka, ředitel olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic.

Na tuto akci navazuje i přestavba křižovatky Velká Dlážka - Polní - Lipnická na okružní. „Začne už v prvních jarních dnech výstavbou spojovací větve v bezprostřední blízkosti prodejny Lidl - a přinese v první etapě omezení hlavně chodcům, kteří budou nuceni používat pouze levý přechod z Velké Dlážky směrem do Předmostí,“ informoval radní pro dopravu.

Mimoúrovňové křížení silnice I/55 s železnicí, které buduje za 360 milionů korun Ředitelství silnici a dálnic, už se chýlí k závěru. Dělníci teď čekají na stabilnější klimatické podmínky, aby mohli na estakádu položit asfalt. První řidiči by se po ní mohli projet už koncem května - a po jejím zprovoznění se naplno rozjede i stavba blízké okružní křižovatky.