„Budeme usilovat o to, abychom průpich zprůjezdnili co nejdříve - a to do konce příštího roku,“ říká ředitel olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic Martin Smolka.

Průpich je pro auty ucpaný Přerov zásadní investicí. Kdy vjede na staveniště technika a v okolí nádraží začnou první stavební práce?
Pokud půjde vše podle plánu, tak začne stavba v březnu. Přesný termín zahájení ale zatím není schválen. Zhotovitel, kterým je společnost Eurovia, teď žádá o uzavírku, a od toho se bude vše odvíjet. Práce začnou jako první v úseku od autobusového nádraží u hypermarketu Albert. Souběžně s tím se bude dělat i v areálu Juty. V plánu jsou přeložky inženýrských sítí v přednádraží včetně přeložky horkovodu.

Kvůli průpichu musely být zbourány některé domy v Kramářově a Komenského ulici, ale padly i objekty v Jutě. Co přesně se teď v této části města děje?
V současné době probíhá v areálu Juty demolice, která se ale dotkne jen některých vybraných hal podle projektu. Ostatní objekty zůstanou zachovány. Začátek průpichu je na křižovatce ulic Komenského, Velké Novosady a Kojetínská, silnice protne areál Juty a napojí se na Tovární ulici.

Omezí stavba průpichu autobusovou dopravu? A jak ji pocítí řidiči?
Okolí nádraží a hypermarketu bude průjezdné jen pro osobní automobily v obou směrech, zatímco nákladní doprava bude převedena na objízdné trasy, které povedou po silnicích prvních tříd. Provoz autobusového nádraží zůstane pro cestující linek zachován. Budeme se samozřejmě snažit, aby byly dopady na dopravu v Přerově co nejmenší. Uzavírka u autobusového nádraží potrvá nejméně do července.

Kolik bude průpich stát, a kdy počítáte s jeho dokončením?
Investiční náklady činí 189 milionů korun bez DPH a ukončení stavby je v plánu v květnu 2023. Budeme ale usilovat o to, abychom průpich zprovoznili do konce roku 2022, a potom už budou probíhat jen finální práce.

Smyslem stavby je snížit dopravní zátěž v okolí nádraží. Mnozí řidiči ale namítají, že poté, co se doprava plynule napojí od Velkých Novosad na Tovární, narazí na úzkou cestu s výtluky u hypermarketu a nešťastný Mádrův podjezd. Změní se to?
Problém napojení na Durychovu a Štefánikovu ulici by měla řešit druhá etapa průpichu, což je investice, kterou nyní projekčně připravuje Olomoucký kraj.

Vnitřní průtah městem zahrnuje nejen průpich, ale i stavbu mimoúrovňového křížení v Předmostí, na které se nyní intenzivně pracuje. Běží práce podle harmonogramu?
Děláme maximum pro to, aby se provoz převedl na mostní estakádu a mohla se plně zprovoznit Polní ulice. Jakmile se auta převedou na estakádu, tranzitní doprava se bude moci vyhnout věčně ucpanému podjezdu v Předmostí. Dopravu bychom chtěli převést na novou estakádu už v květnu. Na tuto akci pak naváže přestavba křižovatky Velká Dlážka - Polní - Lipnická na okružní. Souběžně s tím se budou dodělávat cyklostezky, chodníky a další stavební objekty.