Přerovští „průmyslováci“ se zapojili do projektu Digitální škola: informační technologie ve výuce technických předmětů společně s dalšími třemi zařízeními podobného typu, a to v Šumperku, Prostějově a Mohelnici.

„Cílem projektu je předběhnout dobu. Jde o zavádění nových technologií ve výuce matematiky, fyziky, elektrotechniky a cizích jazyků. Naše škola je garantem výuky matematiky a studenti si mohou notebooky půjčovat i domů ke studiu,“ uvedl ředitel Střední průmyslové školy v Přerově Jan Slezáček.