Místo letní pohody předvánoční starosti. Přerovští radní museli na svém červencovém zasedání řešit nečekaný problém. Provozovatel, který pro město od roku 2017 zajišťoval vánoční trhy včetně kulturního programu, vypověděl městu smlouvu. Měla přitom platit po dobu desíti let - až do roku 2027.

Po dvou letech provozu a nemalých vstupních nákladech napsali zástupci společnosti RK Invest radním dopis, že jsou pro ně přerovské Vánoce ztrátové - a oni nehodlají letos trpět dalším deficitem. Jen loni prodělali 600 tisíc korun.

„Na stole máme dohodu o ukončení koncesní smlouvy a se situací se musíme vypořádat. Nutit brněnskou společnost, aby dotovala nevýdělečné trhy, nemůžeme. Nutit Přerovany, aby chodili na náměstí a dali prodejcům více vydělat, také ne. Pověřili jsme proto ředitele Kulturních a informačních služeb města, aby do srpna našel řešení, a to včetně návrhu rozpočtu,“ řekl přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Zadarmo to už nebude

Jisté je, že pokud v letech 2017 a 2018 Přerov za vánoční oslavy, s výjimkou převozu stromu na náměstí, neplatil z pokladny nic, letos už to zadarmo nebude.

Až do roku 2016 pořádaly kulturní část vánočních trhů Kulturní a informační služby města, jarmark měly pro změnu na starosti Technické služby. Město investovalo každý rok do měsíčního programu přes 1,5 milionu korun. Mnohým Přerovanům se ale městské Vánoce nelíbily.

„V roce 2016 podrobili lidé trhy kritice. Kritizovali stánky, jejich obsah a mnozí nebyli spokojeni ani s programem. Na začátku roku 2017 se proto tehdejší radní rozhodli, že by měla adventní oslavy pořádat profesionální společnost, která vzejde z výběrového řízení,“ řekla vedoucí Kanceláře primátora Daniela Novotná.

Scénář byl nastaven tak, jako v mnoha jiných městech. Hledala se firma, která trhy sama zorganizuje a bude mít co nejmenší nároky na městskou pokladnu. Jinými slovy - firma, která bude umět vydělat na trzích tak, aby už město nemuselo platit ani kulturní program. Společnost RK Invest splňovala všechny požadavky včetně zkušeností s pořádáním trhů v Olomouci a Pardubicích.

Nevratná investice

Pořadatelé v souvislosti se svým rozhodnutím odstoupit od smlouvy vysvětlili, jaké investice si příprava vánočních trhů v novém kabátě vyžádala. Ještě před první sezonou pro Přerov pořídili mobiliář a osvětlení za 3 miliony 800 tisíc korun, značné vlastní prostředky investovali také do kulturního programu, jenž zahrnoval koncerty a divadelní představení.

Zatímco v prvním roce lidé změnu vcelku přivítali, po druhém ročníku se objevila kritika - podle RK Invest neopodstatněná.

„Nespokojenost Přerovanů vedla v praxi k tomu, že tržby prodejců na náměstí klesaly. Návštěvníci si na bezplatný kulturní program v centru města nosili termosky s vlastním punčem, případně trávili čas u restaurací v blízkosti trhů, kde si soukromí podnikatelé otevřeli vlastní stánky. S ohledem na to, že tito se na rozdíl od provozovatelů vánočních trhů nepodílí na úhradě kulturního programu, mohli pak logicky nabízet nižší ceny,“ zdůvodnil za RK Invest Petr Ilgner.

O kluziště není zájem

Poslední možnost ke zlepšení situace viděli pořadatelé v otevření kluziště, jaké je třeba v sousední Olomouci.

„Ukázalo se ale, že Přerované či jejich zastupitelé o kluziště nestojí a mobilní ledovou plochu pořídit nechtějí. Souhrn těchto negativních aspektů vede nasmlouvané prodejce k tomu, že ztrácí o vánoční trhy v Přerově zájem - a nám hrozí ekonomické ztráty,“ konstatoval Petr Ilgner.

Řešení situace teď musí najít ředitel Kulturních a informačních služeb města Jaroslav Macíček.

„Budeme dělat všechno pro to, abychom vánoční trhy letos měli, a to i s kulturním programem. Do konce prázdnin musíme najít vhodné řešení,“ uzavřel.