„Úsek zídky u tenisových kurtů má pět set metrů a vede od lávky až po svah u cyklostezky. Zídka se skládá ze dvou částí - tou první jsou základy, které máme hotové na čtyřech stech sedmdesáti metrech. Nyní stavíme vrchní část s matricí. Tu máme zatím postavenou na tři sta metrech. Práce probíhají také na stavbě zídky u podjezdu u chemičky,“ popsal stavbyvedoucí zhotovitelské firmy Jiří Mika.

Kromě samotné zídky stavebníci upravují také terén a kopou patní drén. Ten má sloužit k zachytávání průsaků vody v případě povodní.

„Pokud by voda vystoupala až po horní okraj zídky, prosakovala by stěnou. Patní drén slouží na její zachycení, aby nedocházelo k degradaci hráze a voda se neprotlačila žádným směrem na povrch. Zajistí nám stabilitu,“ vysvětlil Mika.

Rekonstrukce křižovatky Polní - Tržní - Dluhonská v Přerově postoupila do další fáze - auta mohou od pondělí projíždět v obou směrech po nově opraveném úseku.
Auta na hlavním tahu mezi Olomoucí a Zlínem projíždějí po novém úseku

Kromě zídky u tenisových kurtů se buduje také další úsek na opačném břehu řeky, a to v blízkosti podjezdu u chemičky. Tyto dvě betonové zídky doplní stávající u Kazeta a na nábřeží Edvarda Beneše.

„Celý projekt zahrnuje vybudování dvou betonových zídek včetně mobilního hrazení a opatření na stokové síti tak, aby při zvýšených průtocích nedocházelo ke vniknutí vody do kanalizace a voda se nedostala do města. Součástí jsou tedy i hradidlové komory a čerpací jednotky - těch bude celkem jedenáct,“ popsal už dříve mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Festival Přerovské dvorky 2019
Těšte se! Přerovské dvorky zavedou do skrytých zákoutí města

Stavba zídek by měla být hotová do zimy. „Poté se bude pokračovat v terénních úpravách a zahájí se stavba cyklostezky. Veškeré práce by měly být hotové do dubna příštího roku,“ upřesnil stavbyvedoucí Jiří Mika.

Nová zeleň

Kácení stromů v Rybářské aleji, které musely ustoupit zídce u tenisových kurtů, na jaře vyvolalo silné emoce. Přerované ale o zeleň v této části města nepřijdou - pracovníci vysázejí v okolí stavby přes sto platanů javorolistých a dvě stě šedesát keřů. Nahradí sto čtyřicet dva stromů, které byly vykáceny.

Investiční náklady na vybudování protipovodňových zídek činí 70,6 milionů korun. Projekt je hrazen z dotace Ministerstva zemědělství ve výši 58,6 milionů korun a ze zdrojů Povodí Moravy. Město se na něm podílí částkou 11 milionů korun.