Počítá především s regulací hlučných nástrojů a přístrojů, jako jsou sekačky, kotoučové a motorové pily či úhlové brusky. Řeší ale i odpalování zábavní pyrotechniky a pořádání veřejných hudebních produkcí.

Přestože se kvůli znění vyhlášky v minulosti na jednání zastupitelstva vedly bouřlivé diskuse, tentokrát prošla hladce a bez emocí.

„Obecně závazná vyhláška vychází z návrhu, který před několika měsíci na zastupitelstvu neprošel. Je z něj vypuštěna celá řada věcí, které jste připomínkovali," řekl překladatel Petr Hermély (NEZ).

Smyslem vyhlášky je podle něj změkčení dopadu novely zákona o přestupcích, který byl schválen loni v říjnu, a na druhé straně alespoň elementární ochrana obyvatel před hlučnou činností, nástroji a pyrotechnikou.

„Výjimky, které jsou vyhláškou stanoveny, se týkají doby, po niž bude omezeno používání hlučných zařízení v denní dobu, a to takto: omezení hlučných nástrojů bude o sobotách v době od 6 do 8 hodin v Přerově - městě a Předmostí, o nedělích a svátcích pak od 6 do 8 hodin a od 12 do 14 hodin na celém území města," upřesnil.

Pyrotechnika jen omezeně

Používání pyrotechnických výrobků je podle něj vyhláškou omezeno na celém území města výhradně na pátky, soboty a dny, předcházející státním svátkům a ostatním svátkům, a to do 23 hodin, s výjimkou 31. prosince a 1. ledna. „V tomto bodě došlo k drobné úpravě, kdy došlo ke změně formulace pyrotechnických výrobků," zmínil.

Pořadatelé kulturních a společenských akcí, kteří chtějí si prodloužit zábavu až do pozdních nočních hodin, musejí žádat o výjimky. Město proto už při přípravě vyhlášky vyzvalo pořadatele, aby se sami přihlásili, a zajistili si tak výjimku pro své akce. Vyhnou se tak případným pokutám za rušení nočního klidu.

„Vyhláška nabude účinnosti patnáct dní od vyvěšení na úřední desce, to znamená přibližně v polovině května," upřesnila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.