„Do konce března by měl být hotový nový přechod pro chodce v ulici Grymovská a v dubnu začnou i stavební úpravy křižovatky Maloprosenská - Na Loukách,“ popsal některé investiční akce, které uleví dopravě, starosta Prosenic Luboš Zatloukal.

Jakými projekty obec aktuálně žije?
V tomto volebním období už se podařilo realizovat řadu akcí. Jednalo se například o přestavbu bývalé zubní ordinace na provozovnu kadeřnictví, ale také mnoho let vyhlíženou výstavbu chodníku v ulici K Žebračce, rekonstrukci příjezdové komunikace Na Návsi nebo dobudování místní komunikace v ulici Ke Mlýnu. K dalším investicím patří prodloužení vodovodu v ulici K Žebračce, pořízení dopravního automobilu VW Crafter pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů, rekonstrukce dřevěných vrat a střechy obecní stodoly u hřbitova, zvelebení zázemí místní knihovny pro děti, oprava střechy pergoly a přístavku ve dvoře základní školy. Pokročilo se i ve zvelebení obecního parku, který je součástí sportovního areálu. Byly provedeny terénní úpravy, výsadba zeleně a pořízeny nové herní prvky pro děti. Instalovány byly i skleněné zástěny u bufetu, které zpříjemní posezení zvláště ve větrném počasí. V intravilánu i extravilánu obce jsme vysadili desítky stromů. Povedlo se rovněž realizovat první etapu obnovy parčíku v ulici Na Chmelínku včetně herního prvku pro děti. Úspěšní jsme byli i v odkupech pro obec důležitých pozemků. Za klíčový krok považuji zpětný odkup pozemků o celkové rozloze 31 672 metrů čtverečních, které obec v roce 2008 prodala soukromému investorovi za účelem výstavby rodinných domů. Aktuálně pracujeme na územní studii, která by měla navrhnout zástavbu, infrastrukturu a zeleň. Počítáme i s komunitním domem pro seniory. Poté dojde k parcelaci a přípravě projektové dokumentace pro potřebnou infrastrukturu. Prodej pozemků bude reálný po dokončení celého přípravného procesu.
Letos bude zahájena výstavba kanalizace v ulici Osecká a Maloprosenská a na ni by měla navázat revitalizace ulice Osecká, která přinese mimo jiné i nová parkovací místa. V průběhu roku bychom rádi získali stavební povolení pro výstavbu kanalizace v ulici U Nádraží. Na podzim jsme naplánovali zahájení revitalizace slepého ramene Bečvy, takzvaného Panského rybníka - na tuto akci se podařilo získat dotaci ve výši 24,8 milionů korun. Pokročit by se mělo i v opravách střech obecních budov, které už jsou v havarijním stavu. Projektů na zlepšení života v obci máme v zásobě mnoho. Škoda jen, že nelze realizovat všechny najednou.

Přetížená doprava v Prosenicích je fenoménem, o kterém se mluví už dlouho. Zvažujete nějaké novinky, které by zajistily větší bezpečnost chodců - například radar?
Radar sloužící k měření a sankcionování řidičů překračujících povolenou rychlost je snem každé obce, kterou trápí nadměrná doprava. Pokud by provozování radaru a agenda s ním spojená byla tak jednoduchá, byl by radar přítomen v každém problémovém úseku i té nejmenší obce. Nevzdávám se ale myšlenky, že jednou budeme v obci zařízení pro úsekové měření mít.
Na bezpečnost dopravy se u nás v letošním roce zaměří dva projekty. Do konce března by měl být hotový nový přechod pro chodce v ulici Grymovská. Jsme bohužel nuceni odstranit zpomalovací semafor, který už nepatří mezi povolená zařízení. V současné době hledáme vhodnou alternativu, která by plnila obdobnou zpomalovací funkci. V dubnu začnou také stavební úpravy křižovatky Maloprosenská - Na Loukách. Tento projekt zahrnuje v místech u kulturního domu vybudování nového přechodu pro chodce, úpravu autobusových zastávek, změnu napojení místní komunikace na silnici třetí třídy s výsledným zlepšením rozhledových poměrů - a také nová parkovací místa. Navržené řešení není úplně dokonalé, ale bohužel jediné možné, aby bylo možné vybudovat přechod pro chodce.

Kvůli covidu-19 se v obcích téměř zastavil společenský život. Plánujete letos nějaké akce?
Obec a místní spolky pořádají každoročně spoustu kulturních akcí. Prvními v roce jsou tradičně plesy. Od roku 2019 sezonu navíc obohacuje Chmelínkářský ROCKovar, který nabízí rockovou muziku, domácí piva, sýry, paštiky, chléb a spoustu dalších dobrot z produkce Spolku Chmelínkáři. Postní doba by nemohla začít bez tradičního vodění medvěda. V dubnu je zase velmi oblíbenou akcí pro děti pálení čarodějnic. Pro květen je typické slavnostní otevření nové expozice muzea a kácení máje. Poslední červnový víkend zase vítáme léto s rybáři u Rýnského rybníka. Závěr léta patří Loučení s prázdninami, které organizuje také rybářsky spolek. Řadu akcí také pořádá Základní škola v Prosenicích ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Prosenice.
Dá se jen těžko předvídat, jaké akce budeme moci letos uspořádat. Chceme všichni věřit, že se epidemická situace zlepší s příchodem teplého počasí a budeme moci kulturní život alespoň malinko vzkřísit. Folklórní soubor Hanácké Prosének v letošním roce oslaví dvacet let od svého založení. Nejen jeho členové by rádi toto výročí důstojně oslavili koncem měsíce května. Oslavy by měly být spojeny s připravovanou muzejní expozicí mapující historii toho spolku.
Pokud budeme moci v červnu uspořádat akce alespoň pro stovku lidí, společně se spolky máme v plánu hodové posezení při hudbě na obecním nádvoří. Už v loňském roce jsme organizovali obdobnou menší akci. Chmelínkáři navařili lahodné domácí pivo, vyrobili sýry, paštiky, upekli voňavý chleba a myslivci připravili svou skvělou teplou kuchyni. Všichni doufáme, že se alespoň na těchto venkovních akcích setkáme a poveselíme.

Na jaké zajímavosti byste nalákal nahodilého turistu do vaší obce?
Prosenice jsou plné zajímavostí a návštěvníkům máme co nabídnout - nejen z oblasti historie. Máme nově zbudovaný sportovní areál s parkem a dětským a workoutovým hřištěm, ke kterému vede cyklostezka, můžeme je pozvat do našeho muzea, které bylo zřízeno v prostorách původního gruntu, kde se nachází i náš obecní úřad. V okolí máme krásnou přírodu. Koho by také neokouzlila oblast Moravské brány s lužními lesy a rybníky….U nás je prostě krásně.