Porotu urbanistické soutěže, již vyhlásila přerovská radnice, zaujal nejvíce návrh z dílny Zbyňka Ryšky a Jana Skoupého.

„Město vyhlásilo v létě urbanistickou soutěž na řešení okolí průpichu, tedy čtyřproudé komunikace, spojující sever a jih města přes území brownfieldů Juty a Škodovy ulice. Vyhlásili jsme ji na celé území v centru Přerova o rozloze asi šestnácti hektarů, které je navíc dobře dopravně dostupné,“ připomněl radní Jan Horký (SpP).

Odbornou porotu zaujaly tři návrhy a vítěze vybrala v listopadu.

„Všechny tři návrhy respektují vydané územní rozhodnutí na stavbu komunikace a dotvářejí prostor kolem ní, ale každý po svém. V prvním je více stavební činnosti kolem Škodovy ulice, ve druhém se výstavba soustředí blíže k nádraží a podél průpichu je situovaný poměrně velký park, ve třetím je většina území zastavěna s možností dostavby,“ představil návrhy František Zlámal, vedoucí oddělení koncepce a rozvoje města.

Všechny studie vystaví

Radnice si od vítězné studie slibuje, že se díky ní zvýší potenciál území.

„S vítězem budeme jednat o pořízení regulačního plánu na celé území a stejně tak jsme jednali i s investory, kteří zde mají zájem investovat své finanční prostředky. Doufáme, že tato lokalita rozvine svůj potenciál, aby se z území stal kus kvalitního města,“ podotkl Jan Horký.

Vítězný návrh podle něj respektuje majetkoprávní vztahy k území.

„Dostavuje některé bloky domů a část kolem ohybů čtyřproudé komunikace prozatím nechává volnou. Do budoucna by ale bylo možné i tuto část po zklidnění dopravy dostavět, pokud o to bude zájem,“ řekl s tím, že město přizvalo ke spolupráci i další partnery - přerovský pivovar Zubr a společnost Juta, která je vlastníkem velkého podílu pozemků.

„Pro vítězný návrh hlasovala většina poroty, protože umožňuje realizovat zástavbu už nyní bez větších komplikací a zároveň dává možnost území ještě více zahustit v případě, že doprava na průpichu poklesne,“ doplnil.

Radní chtějí představit všechny návrhy, které se sešly v urbanistické soutěži, na výstavě v Pasáži. Ta začne 11. ledna a potrvá do 7. února.

Bourání začne příští rok

Podle primátora Přerova Vladimíra Puchalského (SpP) vytváří vítězný návrh podmínky pro rozvoj území na dobu patnácti až dvaceti let.

Stavba průpichu má začít demolicí objektů v příštím roce.

„Je zde reálný předpoklad, že investice Ředitelství silnic a dálnic bude zahájena v průběhu příštího roku demolicí objektů. V současné době je připraveno stavební povolení na demoliční práce a samotná stavba průpichu potrvá zhruba dva roky,“ upřesnil primátor.

Takzvaný vnitřní průtah městem má začít mimoúrovňovým křížením u podjezdu v Předmostí a napojí se na Polní ulici, která bude rozšířena na čtyři pruhy.

Povede dál přes křižovatku ulic Polní, Tržní a Dluhonská, a poté po mostě Legií přes areál bývalé Juty, kolem autobusového nádraží až k pekárně v ulici Generála Štefánika.