„V případě, že by došlo k porušení zákona slovním projevem v rámci mítinku, policie na základě vyhodnocení projevu začne ihned jednat,“ uvedla styčná důstojnice pro národnostní menšiny Michaela Sedláčková z krajského policejního ředitelství.

Podle tajemníka přerovského magistrátu Jiřího Bakalíka nastala podobná situace na mítinku Dělnické strany před dvěma lety v Přerově.

„Pouze experti přesně rozliší používanou terminologii. Budeme ale společně s policií na místě a v případě, že během pochodu nebo na mítinku zaznějí nějaké výkřiky tohoto typu, budou okamžitě vyhodnoceny. Město může v takovém případě pochod zakázat,“ dodal.

Před dvěma lety se po skončení „předvolebního shromáždění“ ocitl na policejní služebně místopředseda tehdejší Dělnické strany Jiří Štěpánek. Musel podat vysvětlení k některým výrokům, jež zazněly v jeho projevu. Předvolán byl na podnět tajemníka magistrátu za vyřčené slovní spojení „národní socialismus“.