„Mladí lidé, kteří dokončí školu, jsou sice oborově teoreticky dobře vybaveni, nicméně jejich uplatnitelnost na trhu práce je velmi nízká. Cílem našeho projektu je získat nová pracovní místa pro absolventy a zlepšit jejich startovací pozici. S tím souvisí také rozšíření jejich vzdělání a aplikace teoretických znalostí v praxi. Dvaačtyřicet absolventů, kteří se do našeho projektu přihlásili, dostalo možnost získat dobré pracovní návyky, nové znalosti a zkušenosti z praxe,“ vysvětlil základní cíle manažer projektu František Schröpfer z firmy RPIC – Ekonomservis.

Celý projekt byl rozdělen na pět kurzů a měl dvě části – teoretickou a praktickou. Účastníci kurzu si v teoretické části kurzu doplňovali informace, které získali během svého studia, a učili se je aplikovat v praxi.

„Zjistili jsme například, že studenti ekonomických škol teoreticky vědí, jak vypadá daňový doklad, ale když jsme jim do rukou dali paragon, tak mnozí nedokázali říct, zda obsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,“ uvedl praktický příklad výuky František Schröpfer.

Při praktické části kurzu absolventi získávali praxi u některého z potenciálních zaměstnavatelů v regionu. „Jak se ukázalo, většina zaměstnavatelů nevyhledává absolventy a nemá s jejich zaškolením pro práci v provozu své firmy žádné zkušenosti. Firmy na Přerovsku, které se do našeho projektu zapojily, nejen že si absolventy pochvalovaly, ale projevily i zájem o další spolupráci,“ dodal František Schröpfer.

Účastníci kurzu byli projektem nadšeni, nejvíce oceňovali praktickou část kurzu, při níž se mohli zapojit do pracovního procesu a své zkušenosti tím rozšířit. Slabinou projektu byla podle Františka Schröpfera nesourodost skupiny absolventů v jednotlivých kurzech.

„Tento projekt hodnotím ze své pozice jako velmi přínosný a efektivní. Pro absolventy je to šance, jak zlepšit své postavení na trhu práce a získat tak první zaměstnání,“ ohodnotil projekt Jaroslav Karlík z přerovského úřadu práce. Projekt byl spolufinancován Evropských sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.