„Cílem je, aby zejména mladá generace poznala řemesla našich předků. Děti i jejich rodiče poznají materiál, nástroje a pracovní postupy různých řemeslníků. Vyzkouší si práce a hotové výrobky si můžou odnést domů,“ zve na program Ludmila Fuksová z pořádajícího spolku Kratochvil. V červenci se tak zájemci mohli seznámit například s tím, jak se pletou košíky, pečou housky či tesá do kamene.

Program, který začíná vždy ve čtvrtek v 16 hodin, je vhodný pro děti v jakémkoliv stáří, vstup je zdarma. Nadcházející program 5. srpna bude zaměřený na barvení látek.

Letošní ročník této akce bude ukončený poslední srpnový čtvrtek, kdy se uskuteční jarmark, na němž se setkají všichni řemeslníci, kteří se během prázdnin na zámku vystřídali.

„Zvu všechny příznivce tradičních i méně známých řemesel, kteří se k nám během léta nestihli zastavit, aby si nenechali ujít závěrečný program 26. srpna. Seznámí se zde s řemesly, která na zámku byla k vidění od začátku prázdnin,“ pozvala na akci Ludmila Fuksová.