„Výběrové řízení, které probíhalo, bylo zrušeno. Jednáme nyní s městem o přímém prodeji hotelu Strojař, a to ve veřejném zájmu. Zástupce Přerova jsme vyzvali, aby nám dodali potřebné poklady pro uzavření kupní smlouvy," potvrdil Vladimír Lukovský z tiskového oddělení ministerstva obrany.

„Předpokládáme, že se o návrhu kupní smlouvy bude ještě jednat v radě a na jednání zastupitelstva, ale rádi bychom, kdyby se celý proces uzavřel a byl vypořádán ministerstvem financí do konce letošního roku," nastínil dále.

Role města byla přitom ještě donedávna nejistá. Původně se o Strojař nechtělo vůbec ucházet, protože by na přebudování devítipatrového komplexu nemělo dost financí.

Podpora drtivou většinou

Karta se obrátila až poté, co se o budovu začali ve výběrovém řízení, vypsaném ministerstvem obrany, vážně zajímat dva uchazeči. Jedním z nich měl být podle nepotvrzených informací i provozovatel sociální ubytovny.

Právě tato skutečnost zřejmě rozhodla. Zastupitelé dostali na svém posledním zasedání na stůl návrh na odkoupení Strojaře, který drtivou většinou hlasů podpořili.

„Zásadní změna je v novele zákona o hmotné nouzi. Dávky se mohou nadále vyplácet na účty provozovatelů ubytoven. Stojíme tedy před otázkou: Chceme ve městě další ubytovny?," ptal se v diskusi na jednání například zastupitel Michal Zácha (ODS). Právě obavy ze vzniku nové sociální ubytovny totiž už delší dobu hýbou Přerovem.

Podle radního Petra Vrány (ANO) se jednání se zástupci ministerstva obrany výrazně posunula vpřed.

„Obdrželi jsme dopis, abychom předložili sedm materiálů, nutných pro uzavření smlouvy. V tuto chvíli je kompletujeme a zašleme na ministerstvo obrany," konstatoval.

Platba najednou

Konečné znění smlouvy bude předloženo jak radě města, tak i zastupitelům. Přerov bude chtít s největší pravděpodobností částku 40,5 milionů korun za Strojaře uhradit najednou, nikoliv ve splátkách, rozložených do několika let.

„Pro nás je nejlepší zaplatit vše najednou a máme na to v rámci rozpočtových opatření finanční rezervu. Město by nebylo vázáno žádnými dalšími povinnostmi," vysvětlil Petr Vrána.

Ubytování pro dělníky?

Podaří se najít pro hotel Strojař smysluplné využití? Nebo se zařadí na seznam opuštěných budov v centru města, které hyzdí jeho vzhled? Prozatím to na žádné velké vyskakování nevypadá a Přerov bude rád, když se mu podaří zvládnout náklady na provoz.

Jednou z variant na využití by mohlo být zajištění bydlení pro dělníky, kteří pracují na významných stavbách v regionu.

„Začali jsme vyjednávat se zástupci velkých investorů, kteří se na Přerovsku podílejí na vybudování železniční a silniční infrastruktury s tím, jestli by ve Strojaři nechtěli bydlet jejich zaměstnanci," prozradil Petr Vrána.

Podle něj se město aktuálně nezabývá ani jednou ze tří variant, o nichž se v minulosti jednalo. Tou první bylo využití Strojaře pro potřeby magistrátu, druhou za účelem bydlení – ať už pro seniory či mladé lidi, třetí pak demolice. „Zatím chceme tuto budovu využít tak, aby si alespoň vydělala na své režijní náklady," konstatoval radní.

Bývalá armádní ubytovna v centru Přerova je opuštěná od konce roku 2013, kdy odsud odešli poslední vojáci vrtulníkové základny. Objekt se 369 lůžky ve 144 pokojích, k němuž patří i přilehlé pozemky a restaurace, se ministerstvo obrany v minulosti pokoušelo prodat, ale neúspěšně. Ve hře byl i bezúplatný převod na město, nakonec z něj však sešlo.