Akci zamítlo ministerstvo dopravy, které ji nedostalo mezi stavby prováděné během rekonstrukce železniční stanice Přerově.

Minulý týden proto napsal Vladimír Puchalský dopis, v němž žádal odpovědné pracovníky, aby svůj postoj v této věci ještě jednou přehodnotili.

„Máme historicky jedinečnou příležitost, kterou nechceme promarnit. Teď, když finišuje příprava na rekonstrukci železniční stanice Přerov, můžeme ještě stále vyjednávat o zastávce. Pak už bude pozdě. Proto jsme se rozhodli pro apel," uvedl přerovský primátor.

Zdůraznil přitom, že centrální komise Ministerstva dopravy, která se záměrem zabývala, vypracovala variantní dokumentace – se zastávkou a bez ní.

Hodnoceno přitom bylo ekonomické hledisko, které vyšlo následovně – vnitřní výnosové procento pro variantu se zastávkou + 6,07 procent, bez zastávky + 6,53 procent.

„Minimum pro schválení stavby je + 5,5 procent. Obě varianty jsou tedy ekonomicky efektivní. Zůstává proto nepochopitelné, proč centrální komise Ministerstva dopravy na konci února navzdory opakovaným požadavkům města zastávku nepodpořila," zmínil radní Jan Horký (SpP).

Podle názoru vedení města by zastávka pro téměř pětitisícové Předmostí, blízké sídliště Velká Dlážka a okolní místní části měla svůj smysl a opodstatnění.

Tématu železniční zastávky v Předmostí se dotkli přerovští zastupitelé i na svém posledním jednání, kde vyvolala mezi přítomnými vášnivou debatu. Druhá etapa modernizace železničního uzlu má začít v roce 2018 a s dokončením se počítá v roce 2020.