Rada města Přerova již na svém posledním zasedání schválila vítěze na dodávku projektu pro rozšíření městské skládky. Projekční kancelář, která pro ni vytvoří další rozšiřující pole, tak může od těchto dní začít s prací na projektové dokumentaci.

Každoročně na ní město ukládá přes dvacet tisíc tun odpadu. Kapacita rozšířené skládky by tak měla odhadem vystačit na další dvě desetiletí.

„Rozšíření se dočká z důvodu, aby město mohlo nadále dlouhodobě ukládat komunální odpad. Na záležitosti pracuje příslušný odbor, který počítá také s dalšími etapami. Zvýšená kapacita postačí na zhruba dvacet let," uvedl náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).

Na rok to ještě stačí, ale

Následující rok by měla kapacita stávající skládky postačovat. Nesmí se však stát nějaké nepředvídatelné přírodní neštěstí.

„Nechci nic přivolávat, ale kdyby přišla nějaké katastrofa, například povodeň, tak by stávající kapacity byla rychle zaplněná a neměli bychom kam ukládat," dodal.

Současnou kapacitu se snaží pracovníci skládky využít maximálně.

„Rozšířit by se měla o jedno skládkové pole. Odpad se vždy maximálně udusává kompaktorem, aby se na skládku vlezlo, co nejvíce," uvedl senátor a přerovský primátor Jiří Lajtoch (ČSSD).

Rozšíření na etapy

Kroky k realizaci dlouhotrvajícího projektu již započaly.

„Musíme u krajského úřadu složit všechna potřebná povolení a další potřebné dokumenty. Pak může začít dlouhodobý proces rozšíření skládky," řekl Michal Zácha.

S ukončením první etapy rozšíření se počítá v následujícím ro­ce.

„Určitě bychom to rádi realizovali nejpozději v roce 2013. Přesný termín ani výši investice bych zatím nerad předvídal," dodal.

Stávající skládka je jediná v Přerova a funguje již devatenáct let.

„Je provozována od roku 1993. Odváží se tam každý rok až 25 tisíc tun odpadu z Přerova a přilehlých obcí," uvedl Radek Koněvalík, ředitel Technických služeb města Přerova.

Druhá etapa rozšíření bude rozdělena na dvě části.

„První etapa se uzavře příští rok. Následná je rozdělena na dvě části, z nichž každá bude mít deset let a možná i více. Zatím je to spočítáno dle ideálního matematického modelu," dodal.

Kolik to bude stát?

Finanční náročnost na vybudování lze odhadnout jen velmi hrubě.

„Rozpočet bude v řádech desítkách milionů. Přesná čísla ale nelze takto s předstihem stanovit," řekl.

Přerov je v současné době zapojen do systému sběru a recyklace odpadu. Ten umožňuje spolufinancovat rozšíření a rekonstrukce třídírny odpadů i skládky.

„Jsou hrazená také z prostředků systému Eko-kom. Finanční částky, které nám z něj plynou využijeme pro rozšíření a další rekonstrukce," sdělil přerovský primátor Jiří Lajtoch.

Úpravy na třídící lince na papír a plast mohou přijít podle prvních odhadů až na sedm milionů korun. V následujících týdnech se bude zakázka soutěžit. Rekonstrukce linky by měla proběhnout do konce roku.

„Hrubý odhad je pět až sedm milionů korun, takže částka by se mohla pohybovat v této relaci," dodal.

Nová kompostárna?

Spolu s rekonstrukcí linky a rozšíření skládky se počítá i s novou kompostárnou.

„Řešíme také další potřebnou věc a tou je kompostárna na bioodpad. Tím, že by se mělo více třídit, tak by se mělo snížit množství odpadu na běžné skládce. Praxe z ostatních města ale ukazují, že k tomu zas tak moc nedochází. Čili efekt není značný, ale pomoct by to mělo," uvedl Radek Koněvalík.

Původně měla být kompostárna odděleně u útulku v Dluhonicích. Její umístění v současném areálu, ve kterém se na jednom místě nalézá třídící linka i skládka, sníží celkové provozní náklady, zejména díky nenavyšujícímu se počtu obslužného personálu.

„Nyní je tam zaměstnán vedoucí, kompaktorista, fakturantka a na třídící lince pak jeden strojník a šest lidí na obsluze," dodal.

Kdysi bývala v Přerově skládka v jiném místě. Byla ovšem před zhruba dvaceti lety uzavřena.

„Historicky tu byla ještě jedna skládka na katastrálním území Rokytnice označovaná jako Žeravická I. Ta byla ale tuším kolem 90. roku minulého století zrušena," uzavřel.