Do nedávno ohlášeného výběrového řízení na stavbu lávky je zapojeno šest uchazečů.

„V úterý jsme vyhlásili výběrové řízení, kterého se účastní celkem šest firem a teď čekáme na nabídky, které mají dodat do 3. července. V požadavcích jsme specifikovali, jak má lávka vypadat. Co se týče realizace, tak záleží na územním rozhodnutí a získání stavebního povolení, které bude spojené i s výstavbou cyklostezky na Lagunu," uvedl náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).

Také veškeré majetkové vztahy, které byly překážkou pro stavbu cyklostezky, jsou již úspěšně vykomunikovány.

„Po dohodě s vlastníky jsme našli kompromis, takže odkup pozemků v místě plánované výstavby cyklostezky je v současné době vyřešený," řekl Michal Zácha.

Termín na projekt? Do 31. prosince

Termín zpracování projektové dokumentace lávky je stanoven do 31. prosince.

„Vychází se z dříve vytvořených návrhů, podle toho, jak se která varianta líbila občanům," vyjádřil senátor a primátor Přerova Jiří Lajtoch (ČSSD).

V požadavcích na vypracování jsou stanovené podmínky dodavatele projektové dokumentace. Bude se jednat o most s konstrukcí založenou na předpjatém pásu na dvou vnitřních podpěrách ukotvených na břehu řeky Bečvy.

„Pokud to bude technicky možné, požaduje se využití stávající stavby, tak aby to umožnilo zajistit spolehlivost a dlouhodobé využití konstrukce i v případě zaplavení víceletými průtoky vody. Mostovka konstrukce bude tvořena segmentovými prefabrikáty," citoval z požadavků Michal Zácha.

Cena? Kolem 20 milionů

Částka, kterou vynaloží město za novou lávku se má pohybovat v rozmezí od osmnácti do pětatřiceti milionů korun. Prostředky na její spolufinancování by měly pocházet také z Evropské unie.

„Doufám, že veškerá dokumentace, jak na most, tak na cyklostezku, bude zpracována do konce roku, tak abychom se jejich stavba realizovala v roce 2013. Předpokládaná cena lávky by se měla pohybovat okolo 20 milionů korun," dodal Jiří Lajtoch.

Stezka pro cyklisty i chodce

Stezka na Lagunu bude sloužit jak cyklistům, tak chodcům a bude navazovat na stávající cestu, která spojuje lávku přes řeku Bečvu a stezku z parku Michalov vedoucí k Laguně. Její povrch bude z asfaltobetonu a celou trasu také v noci osvětlí nově vybudovaná veřejné světla.

„Podkladovou vrstvu budou tvořit stávající betonové panely, které budou očištěny a vyrovnány. Stezka bude mít dvouapůlmetrový obousměrný pruh pro cyklisty. Zbylý prostor o šířce jeden a půl metru bude patřit chodcům," dříve poznamenal vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje přerovského magistrátu Pavel Gala.