Zoufalé dopisy, které odcházejí už druhé desetiletí z přerovské radnice na ministerstvo, se dnes počítají na kila. Několik jich odešlo i z adresy bývalého primátora Jiřího Lajtocha.

Zástupci vedení města se v dopise domáhají dostavby posledního úseku dálnice D1 mezi Říkovicem a Přerovem, na jejíž dokončení už lidé čekají jako na smilování. Přerov se denně stává dopravním špuntem a obyvatelé jsou nuceni dýchat výfukové zplodiny. Město je ucpané a neprůjezdné.

Bojkot Dětí země

Přípravy přitom probíhaly dlouhou dobu slibně. Podařilo se vykoupit drtivou většinu pozemků a na trase probíhá archeologický výzkum. Stavbu ale bojkotují ekologičtí aktivisté z organizace Děti Země. Krajský soud v Ostravě s pobočkou v Olomouci nedávno rozhodl o odkladném účinku jejich žaloby, což v podstatě znamená, že se nemůže kopnout do země.

„Tato situace vyvolá zpoždění vydání všech povolení a návazně na to i posunutí termínu zahájení stavby úseku řádově o měsíce, v tom lepším případě,“ napsal ve svém dopise primátor Vladimír Puchalský.

Kamiony ucpou Přerov

Obavy radních ze zhoršení kvality ovzduší jsou na místě - po dokončení úseku D1 mezi Lipníkem a Přerovem se totiž veškerá doprava nahrne právě do Přerova. Úsek Lipník - Přerov má být hotový v roce 2019.

„Na tento úsek dálnice měl ihned navazovat další, z Přerova do Říkovic. Už dnes je ale jisté, že se nezačne v příštím roce stavět a pro město to bude znamenat jediné. Kamiony sjedou z dálnice do Přerova, který ještě více ucpou, a lidé se budou v kotli plných zplodin o to více dusit,“ líčí primátor.

Žádost primátora

Primátor žádá ministra dopravy, aby bylo pro urychlení povolovacího procesu postupováno podle zákona číslo 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Vyzývá, aby Ředitelství silnic a dálnic požádalo o vydání společného povolení, ke kterému je příslušný stavební úřad příslušný k povolení stavby, a to podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona.

„Tento postup vydání jednoho povolení neumožní napadat opravnými prostředky - včetně soudních žalob - zvlášť změnu územního rozhodnutí, a poté stavební povolení, a povede ke zrychlenému povolovacímu procesu,“ zmínil Puchalský.

Úředníci stavebního úřadu přerovského magistrátu jsou připraveni ke spolupráci a nabízejí technickou pomoc příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu k vydání společného povolení stavby.

Krajský soud v Olomouci hodlá rozhodnout ve lhůtě do devadesáti dní.

„Odkladný účinek proto práva jiných osob omezí na zcela omezenou dobu,“ konstatovala ve svém odůvodnění předsedkyně senátu Zuzana Šnejdrlová.

Podle ředitele brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Davida Fialy je ale jisté, že stavba úseku D1 mezi Říkovicemi a Přerovem nezačne v plánovaném jarním termínu.

„Dokud to nebude vyřešeno, nedostaneme územní rozhodnutí ani stavební povolení,“ uzavřel.