Náměstek pro léčebně preventivní péči Nemocnice AGELNáměstek pro léčebně preventivní péči Nemocnice AGELZdroj: Vojta GalloNáročné období covidové pandemie se promítlo i do poklesu počtu dárců krve. Jaká je aktuální situace?

Momentálně máme pokles skladových zásob u krevní skupiny A Rh negativní a O Rh negativní. Potřeby nemocnice zvládáme pokrýt, a to i díky dvěma centrálním skladům na AGEL Transfuzní služba a Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci, které zásobují v případě potřeby nemocniční zařízení v Olomouckém kraji.

Daří se vám získat nové prvodárce?

V současné době máme zhruba 2207 aktivních dárců, to znamená, že darovali krev alespoň jedenkrát za dva roky. Co nás ale znepokojuje, je fakt, že nám klesají počty prvodárců, a to především z řad mladší věkové kategorie. Od začátku letošního roku přišlo darovat krev 74 prvodárců, což je výrazně méně než v době před pandemií.

Jen pro srovnání - v roce 2019 jich bylo 137. Netýká se to však jen naší nemocnice, jde o celorepublikový trend. Věkový průměr dárců se zvyšuje a většina darujících má 35 let a více. Zajímavé je i to, že dříve tvořili muži oproti ženám převážnou část dárcovské základny, a to téměř 80 procent z celkového počtu darujících, zatímco teď se počty pomalu vyrovnávají. Aktuální procentuální zastoupení mužů a žen je 60 ke 40 procentům.

Příjímací zkoušky na Gymnázium J. Škody v Přerově. Ilustrační foto
Dlouhé čekání na přijetí na střední školu. Kde jsou v kraji ještě volná místa?

Čím si pokles dárců vysvětlujete?

Jednoznačné vysvětlení asi neexistuje. Těch faktorů je více. Jednak obecně zájem o veřejné věci ve společnosti klesá. Svou roli sehrál i covid, protože někteří lidé mají dodnes obavy vstupovat do zdravotnických zařízení. Covid sehrál roli i v počtech operací. Řada operativních zákroků, u nichž to bylo možné, byla odložena a krve nebylo tolik potřeba. Zatímco nyní se operuje podstatně více, a tím pádem i potřeba krve je větší. Osobně si myslím, že odliv dárců z nemocnic mají na svědomí také soukromá plazmaferetická centra, kde klienti získávají odměnu takzvaně na ruku.

Čím dál více dárců také přichází ve svém vlastním volnu, nebo se po darování vrací zpět do zaměstnání. Pravdou je, že zákon uvádí nárok na placené volno v souvislosti s darováním krve a plazmy, spolu s odpočtem odběru z daní u bezpříspěvkového odběru, ale všichni dárci tuto možnost nevyužijí.

Některé firmy nevidí u svých zaměstnanců darování rády a dárce k odběru neuvolňují. Máme tu ale naopak i pár firem, které dárcovství krve podporují, a to ať už formou benefitů pro zaměstnance, kteří dosáhnou významného počtu odběrů krve, uspořádáním firemního darování nebo jinou podporou.

Vizualizace VRT Moravská brána.
VIDEO: Zahrádkáři z Lipníku jsou proti vysokorychlostní trati. Chtějí klid

Velkou skupinu dárců tvořili vždy hasiči a policisté. Platí to stále?

Členové Integrovaného záchranného systému stále tvoří poměrně velkou skupinu dárců, protože jsou dnes a denně v kontaktu s různými nehodami a chápou potřebnost dárcovství krve. Policistů nám v poslední době znatelně ubylo, protože jejich řady slábnou a nemají tak možnost kvůli pracovnímu

vytížení docházet na odběry pravidelně, ale třeba jen dvakrát do roka. Je s nimi však velmi dobrá spolupráce, stejně jako s jinými organizovanými skupinami, jako jsou dobrovolní hasiči nebo sportovní kluby.

Můžete připomenout obecná pravidla - kdo se může stát dárcem krve?

Dárcem může být každý zdravý člověk ve věku 18 až 65 let, přičemž poprvé může přijít darovat do šedesáti let věku. Musí být pojištěncem v České republice, vážit nejméně 50 kilogramů a splňovat různá další kritéria, která nám ukládá vyhláška. K těm nejčastějším podmínkám k darování jsou zdravotní důvody.

Ilustrační foto.
Přerov chystá vyhlášku proti žebrání. Nejhorší situace je u nádraží a marketů

Může dojít například k vyloučení z darování z důvodu onkologických onemocnění, vážných neurologických a psychiatrických nemocí, cukrovky na inzulínu, srdečního onemocnění a podobně. Dočasné omezení také platí po úrazech, operacích, tetování, očkování, ale také například po kousnutí klíštětem. To vše se posuzuje a rozhoduje na základě vstupní prohlídky lékařem, která předchází každému darování.

Omezení se také týká počtu darování krve a to tak, že muži mohou darovat krev pětkrát a ženy čtyřikrát za 12 měsíců. Mezi odběry krve je nutno dodržovat minimálně dvouměsíční odstup.

Když se někdo rozhodne přijít na odběr, může tak učinit kdykoliv?

Odběrové dny jsou u nás v úterý a ve středu. Dárci mohou přijít mezi 6. až 8. hodinou, kdy jsou po předložení dokladů zaregistrováni a po splnění několika úkonů, jako je odběr vzorku, vyplnění dotazníku, vyšetření lékařem, jsou propuštěni k darování. Dárci se mohou registrovat k odběru on-line, a to na webu nemocnice, případně e-mailem nebo telefonicky.

Ilustrační foto
Z Pivovaru zazní fúze jazzového šansonu se špetkou rapu

Zabýváte se stále i předoperačními autologními odběry?

Ano, zabýváme, i když potřeba autologních odběrů velmi klesla. Indikace k autotransfuzi je primárně záležitost operatéra. V předchozích letech jsme těchto odběrů prováděli několik stovek ročně. V dnešní době se natolik změnily operační techniky, že již není této krve tolik potřeba. Takový pacient pak se žádankou na darování „sám sobě“ přichází k nám a po zhodnocení naším lékařem, je propuštěn k odběru.

Jaké máte na oddělení plány do budoucna?

Naše plány do budoucna se týkají hlavně udržení a zajištění dostatečného množství krevních zásob pro pacienty přerovské nemocnice. S tím jde samozřejmě ruku v ruce zajištění dostatečného množství spokojených dárců na našem oddělení. V tomto duchu bychom chtěli nadále pokračovat, a to jak ve spolupráci s místními firmami, spolky, kluby i soukromými osobami, které na svoje „triko“ provádí nábory dárců, za což jsme jim velice vděčni.

Štamgastům se zdražení piva nelíbí. Ale chutnat jim nepřestane.
VIDEO: Zdražení piva se dotkne hospod i pivařů. Podívejte se co říkají na vládu

Snažíme se i o navázání užší spolupráce s Magistrátem města Přerova, abychom zajistili dárcům veřejnou podporu a doufáme, že i nějaké benefity. Cílem nás všech je zajistit maximálně dostupnou a bezpečnou zdravotní péči, která se v mnohých případech neobejde bez krve a plazmy.