Se svým příletem si v březnu pospíšili hlavně špačci, kteří o pár dní předběhli skřivany polní, kteří v minulých letech vždy přilétali jako první.

Na podmáčených polích se už začaly objevovat čejky chocholaté, v lesích, zahradách a parcích měst pak drozdi zpěvní a pěnkavy obecné.

„U potoků a řek je možno vidět první konipase bílé a horské. Přilétají již také holubi hřivnáči i doupňáci,“ doplnil přilétající druhy Jiří Šafránek, místopředseda Moravského ornitologického spolku v Přerově.

O tom, že je zima už na ústupu, svědčí odlétající hejna u nás zimujících havranů polních a kavek. Na svá severská stanoviště se vrací také husy polní a běločelé.

„Ze zimovišť naopak přilétají husy velké, poláci chocholatí a velcí, čírky obecné a racci chechtaví. Pokud dojde v příštím týdnu k předpovídanému oteplení, tah ptáků se výrazně urychlí,“ podotkl ornitolog.

S přikrmováním ptáků je ale dobré pokračovat. „Zima ještě neskončila, a proto není ještě důvod přestat s přikrmováním ptáků na krmítkách,“ dodal.

V nejbližších dnech začnou ptáci hledat nejvhodnější místa k hnízdění.

Špaček obecný

Hejno čejek chocholatých