DÁLE SE DOČTETE:
- Jaké jsou skutečné plány investora pro historickou budovu v Přerově, která dlouhodobě chátrá?
- Proč někteří zastupitelé kritizují prodej cenné městské nemovitosti a obávají se ztráty urbanistické hodnoty lokality?
- Jakým způsobem chce nový majitel zachovat charakteristický vzhled ulice a jaké změny plánuje uvnitř budovy?

Ze strany investora padlo několik návrhů, k jakému účelu by chtěl budovu využít. První variantou byla soukromá střední škola, další domov pro seniory se zvláštním režimem a posledním návrhem byl polyfunkční dům s komerčními prostory a byty.

Opozici se prodej nelíbí

Přestože zastupitelé v pondělí záměr úplatného převodu odklepli většinou hlasů, zazněly i argumenty proti. „Je mi líto, že vedení města ustoupilo od záměru pronajmout tuto nemovitost pro kulturní a společenské účely. Mít v centru nemovitost, kde by se mohly scházet různé spolky, Přerov potřebuje,“ namítala třeba zastupitelka Helena Netopilová (SpP).

Podívejte se na historické snímky:

Prodávat cennou městskou budovu považuje za riskantní zastupitel Miloslav Skládal (SPD). „Jakmile ji prodáme, ztratíme kontrolu nad tím, jak bude využívána. Vlastník může kdykoliv cokoliv změnit a může ji třeba prodat. Například hotel Strojař jsme kdysi také prodali, a pak jsme ho zase získávali zpátky. Měli bychom si objekt nechat ve svém vlastnictví,“ míní.

Dubnové jednání městského zastupitelstva v Přerově. 15.4. 2024
Do Přerova míří miliardová investice, developer postaví tři haly

O urbanistický vzhled lokality se zase obává zastupitel a architekt Jan Horký (SpP). „Důležitá je vzájemná kompozice budov osově postavených na vstup do Pasáže. Vnímám to jako urbanistickou hodnotu, která by měla být chráněna bez ohledu na využití. Obě budovy - Palackého 19 i 25 tvoří charakteristiku celé ulice, a o tu město nemůže přijít,“ soudí Horký.

V budově by měla být škola

Podle jeho mínění by byla budova nejvhodnější pro školské účely. „V Palackého ulici 25, kde je dnes Vysoká škola logistiky, byla kdysi velmi úspěšná základní škola. Ta byla ale v srpnu roku 2001 uzavřena, aby se některým místním politikům umožnilo levně podnikat,“ posteskl si Horký.

Radní jsou přesvědčeni, že nový vlastník může chátrající budově vdechnout nový život. „Město vlastnilo spoustu nevyužitých objektů - například budovu Chemoprojektu, kde je dnes Domov Alzheimer, Blažkův dům nebo Čechovu 43. Proč bychom to neprodali zájemci s příslibem smysluplného využití?,“ ptal se primátor města Petr Vrána (ANO).

Společnost Byty Čechova: reálné je využití pro seniory

Zástupci opavské společnosti Byty Čechova, která chce budovu od města odkoupit, už odtajnili své plány. „Využití objektu pro školské aktivity jsme zvažovali a prověřovali, ale ekonomicky nám to bohužel nevychází. Pořizovací cena a náklady na rekonstrukci neumožňují komerční provoz školského zařízení, ať už soukromé střední či jiné školy,“ vysvětlil jednatel společnosti Byty Čechova Pavel Kostřica.

Mohly by tam být i ordinace

„V této fázi prověřujeme a směřujeme budovu k využití směrem ke zdravotnickým službám, to znamená ordinacím, ambulancím a některá patra bychom využívali pro potřeby domova pro seniory se zvláštním režimem. Rekonstrukce středního rozsahu si vyžádá náklady v řádech vyšších desítek milionů korun,“ konstatoval.

ZŠ U Tenisu bude mít novou zelenou střechu.
ZŠ U Tenisu bude mít zelenou střechu. Má šetřit peníze i životní prostředí

Urbanistická kompozice v Palackého ulici se podle něj rekonstrukcí nenaruší.

„To, jestli bude uvnitř provedena změna dispozice, nemá pro danou lokalitu vliv. Záměrem je rekonstrukce budovy tak, aby urbanistický ráz ulice zůstal zachován. Nechystáme tedy žádné přístavby, nástavby, změnu vzhledu objektu nebo bourání. Uvažujeme tím směrem, že by byly veškeré dispoziční změny prováděny uvnitř a tak, aby fasáda a vnější vzhled, a tím pádem i urbanistický ráz této lokality, nebyl nijak narušen. Naopak fasáda je zajímavá a členitá, takže by ty kroky směřovaly k záchraně a opravě do co nejlepšího původního stavu. Součástí naší koncepce je i přidání parkovacích míst,“ doplnil.

Cenu určí znalec

Po schválení záměru prodeje budovy město nechá zpracovat znalecký posudek, a teprve poté rozhodnou o jejím dalším osudu zastupitelé. „Konkrétní cena bude známa až na základě zpracovaného znaleckého posudku,“ uzavřel náměstek primátora Miloslav Dohnal (Pomáháme městu - ODS).